2016-04-13

VGM

Vägning i Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn erbjuder beställning och vägning av enheter från den 1 juli 2016. Beställning kan ske både före och efter en enhet anlänt till hamnen: 

Beställning före enhet anländer till Helsingborgs Hamn
Speditör, godsägare, rederi och enhetsägare kan senast 4 timmar före enheten anländer till Helsingborgs Hamns Gate beställa vägning via e-mail. Denna beställning skickas till Helsingborgs Hamn på mailadress: vgm@www.port.helsingborg.se

Denna mailadress används endast för beställning av vägning och genererar endast containervikt i svar.

Mailen kontrolleras mellan 06.00 – 20.00 arbetsdagar. Exempel 1: Om enheten anländer vår gate 07.00 ska vi ha mail om beställning senast 17.00 dagen före. Exempel 2: Om enheten anländer vår gate 14.00 ska vi ha mail om beställningen senast 10.00 samma dag. Bekräftelse på att vi mottagit beställningen får ni via autoreply. Efter att enheten är vägd får beställaren ett vågkvitto i vändande mail. Det företag som skickat mailet faktureras därefter.

Vad som ska finnas med i mailet:

  • Fullständigt företagsnamn/beställare
  • Fakturaadress
  • Org. nummer
  • Kontaktuppgifter
  • Bokningsnummer samt containernummer om det är tillgängligt. (Denna information skall även finnas i ärendefältet).

Kostnad per vägning och enhet SEK 350,00

 

Beställning efter enhet anländer till Helsingborgs Hamn
Speditör, godsägare, rederi samt enhetsägare kan efter enheten anländer till Helsingborgs Hamns Gate beställa vägning via e-mail. Denna ska göras senast två arbetsdag före enheten ska lastas till fartyg. Denna beställning ska vara tillhanda Helsingborgs Hamn på mailadress: vgm@www.port.helsingborg.se

Denna mailadress används endast för beställning av vägning och genererar endast containervikt i svar.

Mailen kontrolleras mellan 06.00 – 20.00 arbetsdagar. Bekräftelse på att vi mottagit beställningen får ni via autoreply. Efter att enheten är vägd får beställaren ett vågkvitto i vändande mail. Det företag som skickat mailet faktureras därefter.

Vad som ska finnas med i mailet:

  • Fullständigt företagsnamn/beställare
  • Fakturaadress
  • Org. nummer
  • Kontaktuppgifter
  • Bokningsnummer samt containernummer. (Denna information skall även finnas i ärendefältet).

Kostnad per vägning och enhet SEK 850,00

 

(Vi förbehåller oss rätten att revidera information ovan)
Övriga bestämmelser och villkor regleras av Helsingborgs Hamns gällande allmänna taxa, som finns tillgänglig här.