2019-01-10

Nya tullrutiner, start 31 januari

Helsingborgs Hamn har ett nytt tillstånd för Tillfällig lagring med godslokalkod BJS, det innebär att den nya koden BJS ska användas från och med den 31 januari i år när importgods förtullas in i Helsingborgs Hamn istället för BHO. Om godset står kvar i mer än 90 dagar för vi över det till vårt tullager med godslokalkod BHO enligt gällande förfarandesätt.

Allt gods som ska strippas måste antingen vara införtullat innan eller överfört till vårt tullager innan containern öppnas.

Bananvägning, tullkontroll, växtskydd & veterinärkontroll får utföras på vårt Tillfällig lagring BJS.

Gods som ankom till Helsingborgs Hamn innan den 31 januari står kvar på vårt tullager BHO och förtullas ut därifrån.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor till
lars.abrahamsson@port.helsingborg.se eller import@port.helsingborg.se