Blanketter/Forms

Innan du fyller i en blankett – läs hur vi hanterar dina personuppgifter!

I samband med att du fyller i en blankett och skickar till oss lämnar du ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslag – GDPR.

Accesskort centralgaten
Ansökan
Application

Dyktillstånd
Rutin för dyktillstånd

Farligt gods
Port handling of dangerous goods

 

Blanketter
Fartygsanmälan
Avfallsanmälan
Särskild deklaration av maskinrumsavfall
Sjöfartsskyddsdeklaration
Forms
Notification of arrival
Waste declaration
Specification of engine room waste sludge
Declaration of Security

 

Broschyrer

Informationsbroschyr centralgaten

Hamnordning/Port regulation

Safety regulations

Waste handling fartygsmanual

Säkerhetsföreskrifter i hamnen

Säkerhet INLAGA KARTOR

Portguide