De som visar upp vårt ansikte utåt

En viktig del av vår affär är att nå ut med budskapet om vårt erbjudande, vad som gör oss unika och varför kunderna ska välja oss. Det främsta ansvaret för den uppgiften ligger på Hamnens Marknads- & kommunikationsavdelning och är ett arbete som pågår kontinuerligt, båda nationellt och internationellt.

Terassen HelsingborgKryssare på sundet

Ett bra geografiskt läge och ett välsmort maskineri gör inte Hamnen till ett självspelande piano på marknaden.  Vi måste ständigt vara närvarande i branschsammanhang.

I arbetet med att etablera Helsingborg som en destination för kryssningar är vi t ex närvarande vid mässor – ett arbete som visat ett mycket positiv resultat de senaste åren. Helsingborg är idag en populär kryssningsdestination för såväl europeiska som nordamerikanska rederier. Kryssningsturismen innebär betydande inkomster för både Hamnen och Helsingborgs stad.

Vi har varit framgångsrika med PR och har fått mycket redaktionellt utrymme i framför allt svenska medier. PR-verksamheten och kontakten med medierna har varit och är en viktig bit i vårt arbete att visa upp en hamn i medvind. Genom mediernas bild av oss når vi också det svenska näringslivet och potentiella kunder.

Hamnen bedriver också riktad kommunikation, bland annat ”direktreklam” till potentiella kunder som vi är intresserade av. Detta arbete sker ofta i kombination med annonsering och alltid i nära samarbete med vår försäljningsavdelning. Att skapa intresse är en sak, att få kunden i hamn en helt annan.

En viktig sida av arbetet är att ge allmänheten en inblick i vår verksamhet. Hamnen är på många sätt otillgänglig för privatpersoner, detta på grund av de många säkerhetsföreskrifter som gäller i ett hamnområde. Att nå ut med information om verksamheten till invånarna i nordvästra Skåne är därför också ett prioriterat uppdrag. Med arrangemanget Öppen hamn bjuder vi årligen in helsingborgarna att besöka delar av hamnen som annars är stängda.

Marknad & information är en relativt liten avdelning inom Helsingborgs Hamn, men den har en mycket viktig uppgift – den är på många sätt ytterst ansvarig för hur Hamnen visar sitt ansikte utåt.

Nyfiken på att jobba hos oss? Läs mer på vår jobbsida!»