Helsingborgs Hamn överlåter arrendet av Norra hamnens småbåtshamn till Helsingborgs Yacht Club

Helsingborgs Hamn överlåter arrendet av småbåtshamnen i Norra hamnen till medlemmarna i Helsingborgs Yacht Club.
Därmed får föreningen fullt inflytande över småbåtshamnen.
Beslutet har fattats i samförstånd med 
Kommunstyrelsen, Mark- och Exploateringsenheten och Helsingborgs Yacht Club.

Redan vintern 2010 bad Helsingborgs Yacht Club om att få ta över driften av småbåtshamnen.
Nu blir det verklighet. HHAB är ett affärsdrivande bolag, med HYC som arrendator finns det möjligheter att lägga in ideellt arbete i förvaltning och underhåll.
Överlåtelsen innebär att medlemmarna i föreningen får större möjligheter att påverka driften av verksamheten och fatta beslut om båtplatser, hamnavgifter, gästplatser, underhåll och investeringar.

–   Med föreningens ideella krafter tror vi att HYC kan höja servicenivån och bli mer lyhörda för medlemmarnas önskemål framöver.
Helsingborgs Hamn AB vill tacka båtplatsinnehavarna för tio år av gott samarbete och önska HYC lycka till.
Det är ett viktigt förtroendeuppdrag att förvalta en av landets finaste stadsmarinor och rekreationsområde för Helsingborgarna, säger Mats Rosander, trafikchef på Helsingborgs Hamn.

Helsingborgs Hamn kommer att behålla arrendeavtalet med Helsingborgs Stad men överlåter det i andra hand till HYC.
Helsingborg Yacht klubb har ungefär 600 medlemmar och disponerar 300 fasta platser och 100 gästplatser till uthyrning.
Mer information om Helsingborgs Yacht Club.

För mer information
Mats Rosander, trafikchef Helsingborgs Hamn, 042-10 77 90 eller 0702-96 94 00.
Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn, 042-10 62 33.