Allmänna driftföreskrifter

Dokumentet allmänna driftföreskrifter innehåller övergripande och samlade bestämmelser för verksamheten i Helsingborgs Hamn. Blanketter och pdf-dokument från allmänna driftföreskrifter finner du även separat nedan under blanketter/forms.

Allmänna driftföreskrifter 2020
Bylaw for Port of Helsingborg
Särskilda driftföreskrifter Energihamnen
Bylaw for the Oilterminal

Blanketter/Forms

14. Ship Shore Safety checklist and guidelines

18.1 Heta arbeten tillstånd
18.1 Hot work permit checklist

18.2 Arbetstillstånd
18.2 Work permit

18.3 Generell entreprenörsförsakran
18.3 General Contractor´s Insurence

18.4 Damage report_Notice of Liability

18.5 Särskild deklaration av maskinrumsavfall
18.5 Specification of engine room waste sludge

18.6 Bunkering checklist

18.7 Fartygsanmälan
18.7 Notification of arrival

18.8 Safety check for vessels and terminal

18.9 Säkerhetsföreskrifter i hamnen

18.10 Klassningsplan

18.11 Log for the safety watch

18.12 Log for the pipeline watch

Ansökan accesskort centralgaten
Application_access_central_gate

Avfallsanmälan
Waste declaration

Sjöfartsskyddsdeklaration
Declaration of Security

Dyktillstånd-rutin

Port handling of dangerous goods

Innan du fyller i en blankett – läs hur vi hanterar dina personuppgifter!
I samband med att du fyller i en blankett och skickar till oss lämnar du ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslag – GDPR.