Godsstatistik 1998 – 2012

Graferna visar Verksamhetsområden – respektive andel av nettoomsättningen

Godsstatistik Helsingborgs Hamn 2012Godsstatistik Helsingborgs Hamn 2011Godsstatistik Helsingborgs hamn 2010Godsstatistik Helsingborgs hamn 2009Godsstatistik Helsingborgs hamn 2008

Godsstatistik Helsingborgs hamn 2007Godsstatistik Helsingborgs hamn 2006Godsstatistik Helsingborgs hamn 2005

Godsstatistik Helsingborgs hamn 2004Godsstatistik Helsingborgs hamn 2003Godsstatistik Helsingborgs hamn 2002

Godsstatistik Helsingborgs hamn 2001Godsstatistik Helsingborgs hamn 2000Godsstatistik Helsingborgs hamn 1999

Godsstatistik Helsingborgs hamn 1998