Alfa Lavals plattvärmeväxlare stuffas i hamnen

Säg Alfa Laval och många tänker på separatorer. Idag är företaget en global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar. Separeringsteknik är fortfarande en produktgrupp tillsammans med flödesutrustning och värmeväxling – och från Helsingborgs Hamn går varje år hundratals ton plattvärmeväxlare ut i världen. 

Alfa Laval marknadsför utrustning, system och service som bidrar till att förbättra prestanda i deras kunders processer. Kunderna värmer, kyler, separerar och transporterar produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, läkemedel och stärkelse med stöd av Alfa Laval. Inom bolaget Alfa  Laval Lund AB finns det produktion i både Lund och Ronneby. Och det är från detta bolag som produkter skeppas ut via Helsingborg.

– Vi exporterar plattvärmeväxlare för global täckning. Flödena vi har över Helsingborg är i första hand avsedda för USA, Mellanöstern och Fjärran Östern, säger Thomas Leckström, Shipping Manager för Alfa Laval Lund AB.

Under 2004 transporterades 907 ton gods från Alfa Laval fördelat på 76 containers eller flak via Helsingborgs Hamn. Årets fem första månader har sett 365 ton gods – och det passerar inte bara förbi.  Alfa Laval låter godset stuffas, det vill säga göras klart för sjösäker transport, i hamnen.

– Det är inte realistiskt att ta en flakcontainer och lasta och säkra den i våra produktionsanläggningar. Det bör och ska ske i hamnen för den kunskap som krävs finns i stuveriet. Vi behöver inte skaffa oss kunskapen själva, säger Thomas
Leckström.

Alfa Laval planerar själv var godsflödena ska gå och har alltså valt Helsingborgs Hamn för denna del. Alla transporter går dock via DHL och Exel som speditörer och Alfa Laval handlar inte själv upp rederifrakter. Tidigare gick delar via  exempelvis Göteborg.

Thomas Leckström:

– För oss var det egentligen ett ganska enkelt val. Ur kostnads- och miljöaspekt är det ju bättre att köra en kort bit till Helsingborg än en betydligt längre till Göteborg.