Helsingborgs Hamn – Containerspecialisten

Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största containerhamn. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete och idag är vi i branschen kända som en containerspecialist.  Varje år hanterar vi ungefär 300 000 enheter gods. Men vi ser att vi kan ta oss an mer.

Staplade containrar närbildKranar Helsingborgs hamn

 

När Skåneterminalen invigdes 1969 fick Helsingborgs Hamn Sveriges på den tiden största containerhamn. Vi blev snabbt en viktig knutpunkt för internationell sjötrafik och snart stod det klart att hamnen behövde större resurser. De kom med invigningen av Västhamnen 1985. Sedan dess har vi kalibrerat den verksamhet vi siktat in oss att bli bäst på – containerhantering. Som du säkert redan känner till så pekar allt på att sjötransporterna kommer att öka i framtiden och att det är containertrafiken som kommer att öka mest.

Redan idag hanterar vi ca 220 000 TEU från sjöfarten och ca 75 000 TEU från landtransporter. Men de volymerna kan och ska öka. Vi ser till exempel att vi med rätt partners och kunder kan använda Combiterminalen i större omfattning. Tågtransporter och miljöarbete står högt upp på vår dagordning. Det finns dessutom långsiktiga och förankrade planer på att bygga ut hamnen för utökad containerhantering.