SJÖTJÄNSTER

Vattentemperaturen i hamnen är 18.1 grader celcius. Information uppdaterad klockan 11:10. Vattenstånd 9 cm. Uppdaterad klockan 11:11. Byvind 5.0 meter per sekund. Vindriktning S.. Medelvind 3.1 meter per sekund. Uppdaterad klockan 11:11.
Fartyg på väg in i Västhamnen

Fruktjätte, färjemästare och containerspecialist

Helsingborgs Hamn är mångfacetterad. Vi är en knutpunkt för Sveriges näringsliv som erbjuder alla aktörer i logistikbranschen en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser. Vi är också Sveriges största frukthamn och något av världsmästare i färjetrafik. Men du kanske känner oss bäst som en specialist på containerhantering – den verksamhet vi sedan flera år fokuserar mest på.


Med drygt 400 reeferuttag för inkoppling av kylcontainrar hanteras godset med frukt och grönt kontrollerat och säkert i Helsingborgs Hamn.

Våra segment inom sjötjänster

Containeruppställning i block

Containertrafik

För att flytta varor mellan kontinenter är container med fartyg det bästa sättet. Containrarna som ska till och från Helsingborg kommer normalt från en transocean omlastningshamn, som till exempel Rotterdam eller Antwerpen, där de lastas om på mindre feederfartyg. Helsingborgs Hamn trafikerats med 15 fasta veckoanlöp från ett tio-tal rederiers slingor. Den täta trafiken innebär fördelar för såväl import- och exportindustrin som transportföretag i regionen.

Vägsalt lossas med kranskopa.

Bulktrafik

Bulk är gods som fraktas oförpackat i ett fartyg. Det kan handla om till exempel spannmål, olja, vägsalt som syns på bilden eller pellets. I Västhamnen har vi lång erfarenhet av att hantera pelletsvolymer till Öresundskraft. Volymerna för mineraloljor hanteras av hamnens kunder i Energihamnen och spannmål hanteras i Sydhamnen av Lantmännen.

Färjor i Nordhamnen

Färje- och kryssningstrafik

Färjorna mellan Helsingborg och Helsingör fungerar som en bro för passagerare, lastfordon och personfordon. Att ”tura” mellan Sverige och Danmark är ett befäst begrepp i Helsingborg och en viktig del i turistnäringen. Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör är fortsatt en av hamnens största trafikströmmar och drivs främst av ForSea med fem färjor. Persontrafik bedrivs också av Sundbusserne med M/S Pernille.

Fartyg angör kaj i Västhamnen med personalhantering.

Containerspecialisten

Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största containerhamn och en av norra Europas ledande hamnar. Vi hanterar vi årligen runt 275 000 TEU* via sjö och cirka 25 000 TEU via järnväg. Helsingborgs Hamn erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser.


* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Din logistikpartner

Två personer samtalar i kontorsmiljö

Säkra

Vi arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta och hantera risker. Att se risker som strategiska affärsmöjligheter skapar en organisation som snabbt identifierar och vänder risker till möjligheter. Vårt mål är att vara Sveriges säkraste hamn. 

Närbild på truckförare

Flexibla

I tid, enligt avtal, utan krångel och med glädje. Vi är nytänkande och flexibla och ger alltid det lilla extra för varje kund. Vi förutser våra kunders behov och arbetar alltid för att hitta en så bra lösning som möjligt. Om problem uppstår gör vi vårt yttersta för att lösa dem.

Stuveripersonal i Västhamnen

Effektiva

Med bred kompetens inom hela logistikflödet hanterar vi drygt 8 miljoner ton gods årligen – i rätt skick och i rätt tid. Vi kopplar kylcontainrar direkt till el, kontrollerar att temperaturen är rätt och koordinerar olika transportslag och lager. Med smarta it-lösningar underlättar vi kundernas vardag med flyt i flödena.

Bra förbindelser med tåg, E4:an och E6:an

Helsingborgs Hamn erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med tåg-, väg- och sjöförbindelser. Med vår unika placering i expansiva Öresundsregionen med ett väl fungerande järnvägsnät och i skärningspunkt mellan två Europavägar ger vi dig flyt i flödena.

Kontakt

Personporträtt Anders Paulsson
Anders Paulsson
Sales Executive

Telefon

+ 46 (0)42 10 62 36

E-post

Personporträtt Mark Wieden
Mark Wieden
Sales Executive / Cruise Manager

Telefon

+46 (0)42 10 62 46

E-post

Personporträtt Nicklas Romell
Nicklas Romell
Chief Commercial Officer

Telefon

+46 (0)42 10 64 07 , +46 (0)70-627 64 07

E-post