Helsingborgs Hamn – affärsidé & vision

Affärsidé: Helsingborgs Hamn AB ska vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik och som ett av Sveriges viktigaste logistikcentrum leverera bäst nytta för varje enskild kund och näringslivet som helhet.
Vision: År 2030 är vi Sveriges mest effektiva och lönsamma hamn, med branschens nöjdaste kunder och medarbetare.

Containrar mot blå himmelFärja för

 

Helsingborgs Hamn har ett unikt geografiskt läge vid en av världens mest trafikerade sjöfartsleder, och vi har direkt anknytning till ett omfattande järnvägsnät och två av de viktigaste Europavägarna i Sverige.  Med service som honnörsord erbjuder vi våra kunder säkra och kostnadseffektiva lösningar för godstransporter – via ett välsmort nav för sjö-, väg, och järnvägstrafik, till och från världens alla hörn.