Samarbeta med hamnen

Flygbild över hamnen och sundet

Varor och tjänster

Hamnen spelar en betydande roll i det lokala och regionala samhället, bland annat som inköpare av varor och tjänster.

Vi vill göra det möjligt för företag att delta i vår upphandlingar och direktupphandlingar. För oss är det viktigt att nyttja de konkurrensmöjligheter som finns och att utveckla marknaden.


Om du är eller vill bli leverantör till hamnen har du hamnat rätt!

Containerdepå med staden i bakgrunden

Vi är en del av Helsingborgs stad

Helsingborgs Hamn är ett kommunalt bolag och ägs till 100 % av Helsingborgs stad.
I vårt upphandlingsarbete strävar vi efter att bidra till stadens visionsarbete Helsingborg 2035 på bästa möjliga sätt. Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet beaktas i alla våra upphandlingar.

Som kommunalt bolag omfattas vi av lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Du kan läsa mer om upphandling på Upphandlingsmyndigheten webbsida:

E-faktura

Hamnen arbetar för att alla fakturor som inkommer och utgår ska vara elektroniska. Det minskar vårt arbete med att skanna fakturor, gör det lättare att följa upp våra inköp och är bra för miljön.

Vi accepterar fakturor i följande format: PEPPOL BIS Billing 3.0

E-fakturor ska skickas genom det samtrafiksavtal som finns mellan VAN-operatörer. Helsingborgs Hamn använder Pagero som VAN-operatör.

Helsingborgs Hamn AB, Oceangatan 3, 251 89 Helsingborg
Momsregistreringsnummer SE556024097901

Kontakta oss!

Har du frågor kring upphandling tveka inte att ta kontakt med oss, du når oss lättast på:
upphandling@port.helsingborg.se

För frågor angående e-fakturering kontakta:
ekonomi@port.helsingborg.se