Kör och hitta säkert

Produktionsledare i arbete i Västhamnen

Säkerhet är A och O

Precis som på allmänna vägar gäller naturligtvis Sveriges trafiklagar som högerregel, mobilförbud, och körkortskrav för fordonstypen du framför i hamnen. Men i våra terminalområden gäller även specifika regler och det finns utmärkta körvägar att följa beroende på vart du ska och vilket ärende du ska utföra.


Hämta gärna en körvägskarta på Gatekontoret, de finns på flera språk.

Två stuveriarbetare i hamnen

Se till att du syns

Inom inhägnat hamnområde sker omfattande hantering av gods med tunga arbetsmaskiner. Om du lämnar dit fordon, använd alltid varselkläder, minst varselväst klass III. Och skyddshjälm i närområde av hängande last.

Max 30 km/h

Högsta tillåtna hastighet inom inhägnat hamnområde är 30 km/h. Men sänk och anpassa din hastighet vid behov så att du kan stanna inom halva siktsträckan.

Ansök om tillstånd

Beroende på vilket ärende du ska uträtta i hamnen kan det krävas tillstånd eller föranmälan, exempelvis om du ska lämna farligt gods. Läs mer om hamnens tillstånd och regelverk.

Ansvar

Helsingborgs Hamn har samordningsansvar för arbetsmiljön och säkerheten inom inhägnat område och det finns begränsningar för tillträde.
För hamnområdet gäller bland annat ”Lag (2004:487) om sjöfartsskydd” och ”Lag (2006:1209) om hamnskydd”.