NYHETER och MEDIA

Hamnen – en viktig samhällsaktör

Trots att Helsingborgs Hamn ligger på en landyta om 818 000 kvm är vi ganska anonyma i det dagliga Helsingborgslivet. Men det är egentligen inte så konstigt. Vi ligger lite avsides, verksamheten sker i stor utsträckning bakom staket och säkerhetsanordningar. Ändå möter många vårt arbete varje dag, på många olika sätt.


Nio av tio varor kommer via sjövägen till Sverige.

Gantry crane

Pressfrågor?

Kontakta
communication@port.helsingborg.se
Tel: +46 42 10 63 24

8 av 10 varor

Kläder, mat, cyklar, verktyg, möbler, leksaker, datorer, telefoner. Nästan allt som ingår i vårt dagliga liv, och som importeras, kommer till Sverige via vårt lands hamnar. Cirka 80 % av den totala volymen av svensk import och export går via hamnarna.

Visst skulle sjötransporter till och från olika hamnar kunna ersättas av andra transportslag. Men det skulle ske till ett pris. Sjötransporten är det oslagbart mest ekonomiska och klimateffektiva transportslaget på längre sträckor.