Nyheter

Hamnöversikt med Sydhamnen i fokus

Dalshult öppnar upp för nya logistikmöjligheter i Helsingborgs Hamn

Efter årsskiftet hittar vi en ny aktör i Sydhamnen, Helsingborgs Hamns mest mångsidiga hamndel. Här finns flera terminaler för hantering av olika godsslag, som Spannmålsterminalen, Energiterminalen och Skåneterminalen. Och det…

Container vessel, Laura Maersk, at the Container Terminal in the Port of Helsingborg.

Grön affär i hamn – Laura Maersk premiäranlöper Helsingborgs Hamn på ny slinga

Den 30 oktober anlöpte containerfartyget Laura Maersk Helsingborgs Hamn. Containerfartyget är det första i sitt slag som drivs på biometanol vilket är en viktig milstolpe för sjöfartens gröna omställning. Det…

En projektlast säkras ombord ett containerfartyg. Varselklädda hamnarbetare, hjälmar och linor.

Stora möjligheter ombord containerfartyg

Containerfartyg är precis som namnet antyder specialiserade på att transportera containrar. Men det finns möjligheter att frakta andra typer av gods ombord fartygen som går långt förbi de standardiserade containerdimensionerna.…

Front på lastbil i terminalmiljö.

Eldrivet containerflöde till Helsingborgs Hamn

Erikssons Åkeri i Tomelilla AB rullade idag in med sin el-lastbil genom Centralgaten i Helsingborgs Hamn. Den elektriska omställningen av transportsektorn har börjat ta fart och Erikssons Åkeri i Tomelilla…

Den 2 oktober slår hamnen om till det operationella terminalsystemet Navis N4

Arbetet med att anpassa och testa hamnens nya TOS (Terminal Operating System) har pågått en längre tid och i oktober tas det nya terminaloperativsystemet i bruk. Nya funktioner utlovas som…

Relativt nya som duo men gamla i gamet

En duo planerar varje dag hamnens övergripande schema för alla anlöpande fartyg och utifrån det säkerställs att personal finns tillgänglig för att utföra uppdraget. Det logistiska pusslet planeras tillsammans med…