Tillstånd och regelverk

Reglerad verksamhet

Det finns en rad dokument som reglerar verksamheten i Helsingborgs Hamn.

I grunden ligger Hamnordningen för Helsingborgs stad efter beslut av kommunfullmäktige och länsstyrelsen 2012. Utöver hamnordningen finns fler styrande dokument fastställda av hamnmyndigheten. Nedan finner du samtliga dokument.

Kontakta Helsingborg Port Control, 042-10 63 22 alternativt hpc@port.helsingborg.se, vid oklarheter kring betydelsen av regler och rekommendationer.

Regelverk Helsingborgs Hamn

Blanketter & bilagor

För att nyttja vissa tjänster eller utföra vissa arbeten inom hamnområdet behöver man söka tillstånd. Nedan hittar du nödvändiga blanketter.
Nummer efter namn anger bilaga till Allmänna driftföreskrifter / Särskilda driftföreskrifter Energihamnen.

Särskilt tillstånd

För att utföra vissa arbeten inom hamnområdet behöver du söka särskilt tillstånd som inte finns ovan, exempelvis för dyktillstånd eller krankörning. Dessa ansöker du om via

Helsingborg Port Control

hpc@port.helsingborg.se