Sjöfartsskyddsdeklaration


Detta formulär av sjöfartsskyddsdeklaration är avsedd att användas mellan ett fartyg och en hamnanläggning.
Om sjöfartsskyddsdeklaration ska täcka två eller flera fartyg bör modellen ändras på lämpligt sätt. Se SOLAS/CONF.5/34, ANNEX 1, sid 89