LANDTJÄNSTER

Stuveriarbetare

Vår främsta tjänst är service!

Effektiva flöden för hämtning och lämning av gods, snabb och säker stuffing och stripping, högteknologisk maskinpark och kommunikation, säkerhet, samordning av olika transportslag, magasinering och smarta it-lösningar. Allt det erbjuder vi dig som kund hos oss. Men viktigast av allt – vi erbjuder dig kompetenta och serviceorienterade människor.


Vi är en styrka på cirka 200 män och kvinnor som sätter vår yrkeskunskap högt och har ambition att få visa den.

Våra segment inom landtjänster

Liten truck strippar containrar.

Logistik och lagring

Stuffing- och strippinguppdrag (lastning/lossning av gods i container) är basen i verksamheten under segmentet logistik och lagring. I en flexibel miljö hanteras och magasineras varierande godslag med allt från tomatpasta för Orkla Foods Sverige till metaller för Boliden.

Flygbild över hamnen och sundet

Förvaltning och uthyrning

Vi förvaltar en del tomträtter åt Helsingborgs stad, arrendera ut markområden och hyr ut kajer, lagerlokaler och kontor inom hamnområdet. Totalt hanterar vi runt 965 000 m² yta inklusive Norra hamnen och Råå hamn.

Truck med container i depå.

Håll koll på godset

Vi erbjuder dig möjligheten att hela tiden ha koll på ditt gods – vart det befinner sig och om tidsramarna hålls. Med systemet PORTit, har både vi och våra kunder möjlighet att följa godstrafik i realtid. Genom trådlös kommunikation mellan truckar, handterminaler, tallymän och hamnens centrala IT-system överförs containerinformationen i samma ögonblick som det sker en fysisk förflyttning. Informationen publiceras samtidigt i portalen för enhetssök, där du kan följa och spåra alla containrar. Kontakta cargoservice@port.helsingborg.se för inloggningsuppgifter.

Hantering av farligt gods

Hanteringen av farligt gods regleras i de Europagemensamma regelverken ADR-S respektive RID-S, IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods) och i Östersjöavtalet som gäller för transporter.

Där anges att all landbaserad rederipersonal, all fartygsbaserad personal och all hamnpersonal som medverkar vid transport av farligt gods ska vara medveten om skyddsbestämmelser för sådant gods, utöver de bestämmelser som anges i ISPS-koden.

Gantry crane
Porträtt av magasinsföreståndare

Magasinering – en skräddarsydd tjänst

Vi har många olika kunder som anlitar oss av många olika skäl. När det kommer till magasinering skräddarsyr vi tjänsten utefter varje kunds behov. Varorna vi lagerhåller i hamnen kan vara allt från livsmedel till metaller. Inom vårt säkerhetsområde (ISPS) hanteras och lagerhålls dina varor tryggt i en flexibel miljö.

Din logistikpartner

Två personer samtalar i kontorsmiljö

Säkra

Vi arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta och hantera risker. Att se risker som strategiska affärsmöjligheter skapar en organisation som snabbt identifierar och vänder risker till möjligheter. Vårt mål är att vara Sveriges säkraste hamn. 

Närbild på truckförare

Flexibla

I tid, enligt avtal, utan krångel och med glädje. Vi är nytänkande och flexibla och ger alltid det lilla extra för varje kund. Vi förutser våra kunders behov och arbetar alltid för att hitta en så bra lösning som möjligt. Om problem uppstår gör vi vårt yttersta för att lösa dem.

Stuveripersonal i Västhamnen

Effektiva

Med bred kompetens inom hela logistikflödet hanterar vi drygt 8 miljoner ton gods årligen – i rätt skick och i rätt tid. Vi kopplar kylcontainrar direkt till el, kontrollerar att temperaturen är rätt och koordinerar olika transportslag och lager. Med smarta it-lösningar underlättar vi kundernas vardag med flyt i flödena.

Kontakt

Personporträtt Anders Paulsson
Anders Paulsson
Key Account Manager

Telefon

+ 46 (0)42 10 62 36 , +46 (0)72 961 17 91

E-post

Personporträtt Mark Wieden
Mark Wieden
Key Account Manager / Cruise Manager

Telefon

+46 (0)42 10 62 46 , +46 (0)70 870 15 18

E-post