Accesskort till Centralgaten – HHAB Card

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om ett HHAB-Card. Din ansökan kan fullföljas först när du kommer till Centralgaten då du måste styrka din identitet med pass, nationellt ID‐kort eller svenskt körkort och signera din ansökan.

Du kommer att fotograferas i samband med utförandet av ett HHAB-Card, fotografiet kommer att sparas enligt Helsingborgs Hamns personuppgiftshantering.

”HHAB‐Card” som utfärdas är ditt PERSONLIGA kort och får EJ överlåtas för nyttjande av annan person.
En ID‐handling för användning vid passage hos HHAB utfärdas gratis, dock uttages en avgift för utfärdandet av en ny som ersättning för en tidigare utfärdad som förkommit (borttappad m.m.) Normalt krävs ett även ärende i kombination med utfärdat ”HHAB ‐ Card” för att passage in i hamnområdet skall beviljas.