Våra hamnar

Sydhamnen

Vår mest mångsidiga hamndel. Här finns flera terminaler för hantering av olika godsslag.

I Skåneterminalen hanteras RoRo-trafik, projektlaster och stuffing/stripping. I Skåneterminalens magasin lagras exempelvis tomatpasta i fat, plåt- och pappersrullar samt metaller som aluminium, koppar och bly. Vissa magasin är temperaturreglerade för att möjliggöra lagring av frukt och grönsaker. Även kryssningsfartyg som är upp till ca 250 meter långa anlöper denna hamndel.

I Spannmålterminalen hanteras just spannmål. Siloanläggningen i terminalen drivs av Lantmännen, som via en lossnings-/lastningsanläggning själva hanterar sina fartygslaster.

Energiterminalen har tre kajer för tankfartyg. Terminalen används för lossning och lastning av energiprodukter.

Hamnöversikt med Sydhamnen i fokus
Västhamnen bild på båt

Västhamnen

I Västhamnen fokuserar vi på containerhantering med tre containerkranar och en mobilkran. Här hanteras årligen runt 275 000 TEU* via sjö och 25 000 TEU via järnväg.

Västhamnen har också en kaj för bulktrafik där bland annat träfiberpellets är vanligt förekommande som transporteras på band direkt till Öresundskraft.
I direkt anslutning till Västhamnen ligger Kombiterminalen som möjliggör tågtransporter hela vägen in i hamnen.

* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Nordhamnen

Nordhamnen är den mest öppna av våra hamnar. Den är direkt synlig och tillgänglig från den centrala stadskärnan runt Helsingborgs C – stadens kombinerade tåg-, buss- och färjeterminal. Verksamheten i hamnen domineras av den intensiva färjetrafiken till och från Helsingör i Danmark.

Det är huvudsakligen ForSea som trafikerar leden Helsingborg – Helsingör. De använder sig av lägena vid Helsingborgs C och fraktar såväl tyngre fordon som personbilar och passagerare. Mitt emot centralen, i Gamla Tullhuset, har Sundbusserne sin terminal för passagerartrafik över sundet.

Färjor i Nordhamnen

Kontakta vår planering vid operationella frågor!

Berth Planner
operations@port.helsingborg.se
Tel: +46 (0)42 10 73 13 (kontorstid)
Jour: +46 (0)732 31 58 69

Vessel Planner
vessel@port.helsingborg.se
Tel: +46 (0)42 10 66 34  
(vardagar 6:00 – 20:00)