Styrning

Helsingborgs Hamns ledningsgrupp poserar ombord en färja med Helsingborg i bakgrunden.

Företagsledning

Vi är ett kommunägt bolag som på uppdrag av vår ägare, Helsingborgs stad, är vinstdrivande och ger avkastning till ägaren. Vi ska bidra till att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. Hamnen ger näringslivet förutsättningar för utveckling och fler arbetstillfällen.


Vi har en funktionell organisation där de olika avdelningarna är representerade i ledningsgruppen.

Vår ledningsgrupp

Bart Steijaert, Chief Executive Officer

Iréne Olsson, Executive Assistant

Henric Halvorsen, Chief Operation Officer

Christina Argelius, Chief Technical Officer

Malin Wingren, Chief Financial Officer

Nicklas Romell, Chief Commercial Officer

Sanjin Redzepagic, Chief Information Officer

Linda Hasselgren, Chief Human Resources Officer

Vår styrelse

Styrelsen utses för fyra år i taget av kommunfullmäktige i Helsingborg på förslag av kommunfullmäktiges valberedning. Styrelsens ledamöter är politiskt tillsatta i proportion till respektive partis antal ledamöter i kommunfullmäktige. En ledamot är vald på icke-politiska meriter.

Ledamöter

Marie Weibull Kornias (m), ordförande

Fredrik Dersell (s), vice ordförande

Mats Wieden (m)

Aline de Camargo Olsson  (kd)

Malin Möller (s)

Sead Konakovic (s)

Per Lindström (sd)

Catarina Karlsson

Suppleanter

Carl Mattsson (m)

Karsten Deppert (c)

Marie Nilsson (s)

Pär Fransson (s)

Oskar Sollevi (sd)

Fackliga representanter

Rolf Lycktoft, Hamnarbetarförbundet

Elvira Jusufovic, Unionen

Christian Svensson, Ledarna

Erika Backler Swärdh, Transport

Verksamheten utifrån uppdrag och inriktning

Läs allt om vår verksamhet utifrån ägardirektivet och vår strategiska riktning i årsredovisningen!