Särskild deklaration av maskinrumsavfall

Avlämning sker till särskild anordnad mottagningsanordning under hamnens ordinarie arbetstid
vardagar 07.00-16.00 om annat inte överenskommits.