Priser

Gäller från och med 2020-01-01. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Om du vill spara filerna till din dator, högerklicka på länkarna och välj ”Spara mål som”.

STUVERITAXA 2020

Stevedoring Tariff 2020

HAMNTAXA 2020

Harbour Dues 2020

 

STUVERITAXA_2019

Stevedoring Tariff 2019

HAMNTAXA_2019

Harbour Dues 2019

 

EDI Teknisk bilaga

Föreskrifter farligt gods

 

PortSecurityFee 2020

PortSecurityFee 2019

 

Allmänna villkor och bestämmelser för stuveriverksamheten

Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989

Allmänna driftföreskrifter

Fartygsanmälan, bestämmelser och villkor för hamnverksamheten

Vid prisförfrågningar vänligen kontakta försäljningsavdelningen.