Priser

Gäller från och med 2018-01-01. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Om du vill spara filerna till din dator, högerklicka på länkarna och välj ”Spara mål som”.

STUVERITAXA_2018

Stevedoring Tariff 2018

HAMNTAXA_2018

Harbour Dues 2018

 

STUVERITAXA 2017

Stevedoring Tariff 2017

HAMNTAXA_2017

Harbour Dues 2017

EDI Teknisk bilaga

Föreskrifter farligt gods

 

Port Security Fee 2018

Port Security Fee 2017

 

Allmänna villkor och bestämmelser för stuveriverksamheten

Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989

Allmänna driftföreskrifter


Fartygsanmälan, bestämmelser och villkor för hamnverksamheten

Vid prisförfrågningar vänligen kontakta försäljningsavdelningen.