Priser

Gäller från och med 2019-01-01. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Om du vill spara filerna till din dator, högerklicka på länkarna och välj ”Spara mål som”.

STUVERITAXA_2019

Stevedoring Tariff 2019

HAMNTAXA_2019

Harbour Dues 2019

 

STUVERITAXA_2018

Stevedoring Tariff 2018

HAMNTAXA_2018

Harbour Dues 2018

 

EDI Teknisk bilaga

Föreskrifter farligt gods

 

PortSecurityFee_2019

PortSecurityFee_2018

 

Allmänna villkor och bestämmelser för stuveriverksamheten

Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989

Allmänna driftföreskrifter

Fartygsanmälan, bestämmelser och villkor för hamnverksamheten

Vid prisförfrågningar vänligen kontakta försäljningsavdelningen.