Kör tågtransporterna hela vägen in i hamn

I dagsläget hanterar Helsingborgs Hamn cirka 300 000 enheter per år. Men vi har kapacitet för mer. Till och från vår kombiterminal går dagliga tågpendlar. Den trafiken kan vi öka. Många skulle tjäna på det. Du, dina kunder, vi. Och miljön, inte minst. 

Kombiterminalen Helsingborgs hamnTågräls detalj

 

Landtransporterna till och från Helsingborgs Hamn sker i stor utsträckning med lastbilar, men även via järnväg. Och det är framför allt här vi ser en potential. Vår fullt integrerade kombiterminal hanterar dagliga tågpendlar. Vi har kapacitet att öka detta. Med rätt partners på logistiksidan och inom industrin kan vi inte bara öka godsflödet. Vi kan dessutom göra det med större hänsyn till miljön.

Truck kombiterminalenEtt exempel: Om 35 lastbilar, som vardera tar en godsenhet och drar 2 liter diesel per mil, kör sträckan Helsingborg – Stockholm, kan vi i runda tal räkna med att det går åt ca 3 500 liter diesel. Samma mängd gods hade kunnat transporteras med en tågpendel! Elektrifierat och avsevärt miljövänligare. Sannolikheten för att alla 35 enheterna kommer fram i tid ökar också med tåget. I 99 procent av fallen lämnar tågpendlarna Helsingborgs Hamn på utsatt tid och under nästan hela året är det få hinder längs spåren som kan sätta käppar i hjulen.

Lastbilstransporter är en mycket viktig kugge i vårt maskineri. Men vi ser fördelar med att både nu och i framtiden använda järnvägen till fler godstransporter. Delar du vår mening, hör av dig. Vi är öppna för dialog. Väl mött!