Styrning

Hamnkontor byggnad

Företagsledning

Vi är ett kommunägt bolag som på uppdrag av vår ägare, Helsingborgs stad, är vinstdrivande och ger avkastning till ägaren. Vi ska bidra till att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. Hamnen ger näringslivet förutsättningar för utveckling och fler arbetstillfällen.


Vi har en funktionell organisation där de olika avdelningarna är representerade i ledningsgruppen.

Vår ledningsgrupp

Bart Steijaert, Chief Executive Officer

Iréne Olsson, Executive Assistant

Christina Argelius, Chief Technical Officer

Josefin Gorthe Skafar, Chief Financial Officer

Sanjin Redzepagic, Chief Information Officer

Jonnie Åkesson, Chief Human Resources Officer

Malin Schäfer, Chief Operation Officer

Vår styrelse

Styrelsen utses för fyra år i taget av kommunfullmäktige i Helsingborg på förslag av kommunfullmäktiges valberedning. Styrelsens ledamöter är politiskt tillsatta i proportion till respektive partis antal ledamöter i kommunfullmäktige. En ledamot är vald på icke-politiska meriter.

Ledamöter

Maria Hägg (M), ordförande

Fredrik Dersell (S), vice ordförande

Nihad Sarajlic (M)

Carl Möller (KD)

Jimmy Åstrand  (SD)

Marie Nilsson (S)

Thomas Nordström (S)

Catarina Karlsson

Lars Karlsson

Suppleanter

Per Andersson (M)

Kaj Ridell (M)

Jens Högberg (SD)

Ingela Andersson (S)

Ian Karlemark (C)

Fackliga representanter

Rolf Lycktoft, Hamnarbetarförbundet

Elvira Jusufovic, Unionen

Conny Rosén, Ledarna

André Björklund, Transport

Verksamheten utifrån uppdrag och inriktning

Läs allt om vår verksamhet utifrån ägardirektivet och vår strategiska riktning i årsredovisningen!