DESTINATIONER

Europaillustration med utritade transportsträckor

Sjöledes trafik

Nedan ser du vilka rederier som kan hjälpa dig att frakta gods via Helsingborgs Hamn till olika destinationer i Sverige och Europa, och hur ofta destinationerna trafikeras. Du finner också kontaktinformation till respektive rederi för de olika linjerna.

DestinationRederiAnlöper HelsingborgTyp
Hamburg / Aarhus / Helsingborg / Gothenburg / HamburgUnifeederMåndagarLO-LO
Torneå / HelsingborgLangh ShipMåndagarLO-LO
Rotterdam / Oslo/ Helsingborg / RotterdamUnifeederTisdagarLO-LO
Antwerpen/ Gothenburg/ Helsingborg / AntwerpenMSCTisdagarLO-LO
Willhelmshafen / Halmstad / Helsingborg / Willhelmshafen Containerships OnsdagarLO-LO
Bilbao/ Tilbury / Helsingborg / Gedynia/ Tilbury / BilbaoContainershipsOnsdagarLO-LO
Hamburg / Fredericia / Copenhagen / Helsingborg / Bremerhaven/ HamburgX-Press feeder lineOnsdagarLO-LO
Nuuk / Reykjavik / Reydarfjordur / Thorshavn / Aarhus / Aalborg / Helsingborg / Aarhus / Thorshavn / Reykjavik / NuukEimskip / Royal Arctic LineTorsdagarLO-LO
Hamburg / Bremerhafen / Helsingborg / Kristiansand / Hamburg / BremerhafenUnifeederFredagarLO-LO
Gdynia/ Szczecin/ Helsingborg / Aarhus / Klaipeda/ GdyniaUnifeederSöndagarLO-LO
Helsingborg / HelsingörForSeaFlera ggr/dagFärja
Helsingborg / HelsingörSundbusserneFlera ggr/dagFärja

Vilka fartyg besöker oss idag?

En stor mängd fartyg anlöper Helsingborgs Hamn varje år. Vissa återkommer med hög frekvens, andra mer sällan.

Fartyg på väg in i Västhamnen