Tullområde

Tullrutiner i Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamns tillstånd för Tillfällig lagring har godslokalkod BJS, koden ska anges när importgods förtullas in i hamnen. Om godset står kvar i mer än 90 dagar för vi över det till vårt tullager med godslokalkod UHG enligt gällande förfarandesätt.

Allt gods som ska strippas måste antingen vara införtullat eller överfört till vårt tullager innan containern öppnas.


Bananvägning, tullkontroll, växtskydd & veterinärkontroll får utföras på vårt Tillfällig lagring BJS.

Kontakt för import- och exportfrågor

Importservice (vardagar 8:00 – 16:00)
För frågor om importenheter och tullklarering för import.
import@port.helsingborg.se
Tel: 042 -10 63 27

Exportservice (vardagar 6:00 – 20:00)
För frågor om exportbokningar och dokument.
export@port.helsingborg.se
Tel: 042 -10 66 34