Tillgänglighetsredogörelse för port.helsingborg.se

Helsingborgs Hamn står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur port.helsingborg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att port.helsingborg.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från port.helsingborg.se som inte är tillgängligt för dig men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss i formuläret på den här sidan – klicka här

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsen tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du rapportera brister i ett formulär på den här sidan så vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte till fullo förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi förbättrar kontinuerligt såväl webbplatsen i sin helhet som nedladdningsbara dokument (pdf:r, formulär etc), och både i samband med teknisk utveckling och i redaktionellt arbete. Det innehåll som beskrivs nedan är ännu på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av port.helsingborg.se. Kontrollen har genomförts både manuellt och med hjälp av tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes 2020-09-14.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-14.