Spannmål, olja och RoRo

Sett till bredden av verksamhetsgrenar så är Sydhamnen vår mest mångsidiga hamndel. Här finns flera terminaler för hantering av olika slags gods – en för hantering av olja, en för spannmål och en som hanterar styckegods, RoRo-trafik och projektlaster.

ContainerfartygI Skåneterminalen hanteras RoRo- och viss LoLo-trafik, projektlaster samt all stuffing och stripping. Uppställningsytor för containerhantering har nyligen färdigställts. I Skåneterminalens magasin lagras främst stora mängder tomatpasta i fat, plåt- och pappersrullar samt metaller som aluminium, koppar och bly. Vissa magasin är temperaturreglerade för att möjliggöra lagring av frukt och grönsaker.

Precis som namnet anger så hanterar Spannmålterminalen just spannmål. Själva siloanläggningen i terminalen drivs av Svenska Lantmännen, som via en lossnings-/lastningsanläggning själva hanterar sina fartygslaster. Med en lagringskapacitet på 250 000 ton är terminalen en av de största i sitt slag i norra Europa.

Oljeterminalen har tre kajer för tankfartyg. Terminalen används för lossning och lastning av bensin och eldningsolja.