De som ser till kunderna kommer i hamn

Vi har många kunder. Dem behöver vi hålla kontakten med, stämma av så att de är nöjda och att de får det de förväntar sig. Men vi behöver även ständigt påminna andra potentiella kunder på marknaden att vi finns. Välkommen in på försäljnings & kundsupportavdelningens område.

Handslag i hamnKontroll i hamn

Att sälja är en konst. Du vet själv hur det är när någon säljare blir lite för hårdsäljande. Det kan lätt bli ”för bra”. Vad det istället gäller är att hitta de fördelar vi kan ge en kund – ekonomiska, tekniska, logistiska, administrativa och/eller miljömässiga fördelar – och förpacka dessa i ett välgrundat erbjudande som gynnar båda parter.

Det är bland annat det här som försäljningsavdelningen arbetar med. De måste ha ett helikopterperspektiv över den marknad av potentiella kunder vi vänder oss till. De måste bevaka var potentiella kunder gör sina affärer idag och uppskatta hur deras avtal kan se ut idag. Med detta som bakgrund kan man sedan göra analyser och räkna på om vi på Helsingborgs Hamn kan erbjuda något mer intressant än det den potentiella kunden har idag.

Ofta är det en tidskrävande och tålamodsprövande process. Det kan ta flera år från det att första kontakten är tagen till det att kunden undertecknat ett avtal med oss. Hamnen arbetar mot rederier, järnvägsoperatörer och industrier med verksamheter över hela världen. De väljer hamn efter läge, teknisk kapacitet, hamnens kompetens och pris, och de är i regel mycket kräsna de väljer.

Försäljningsavdelningen har alltid ett nära samarbete med marknadsavdelning och, inte minst, Trafikavdelningen och Stuveriet för att stämma av om Hamnen har kapacitet att gå i god för det man erbjuder. Vi på Hamnen kan lova mycket, men ”luftslott” säljer vi aldrig.

Det är främst försäljningsavdelningen som håller kontinuerlig kontakt med kunderna. Detta för att stämma av om de tycker att samarbetet fungerar som det ska. Uppföljningen är viktig, både för oss och för kunderna. Om något inte fungerar ligger det i bådas intresse att se över vad som kan göras bättre eller måste förändras.

Nyfiken på att jobba hos oss? Läs mer på vår jobbsida!»