Åsa Solgevik blir ny personalchef på Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn har rekryterat Åsa Solgevik till tjänsten som ny personalchef.
Åsa Solgevik tillträdde den 5 december och kommer närmast från ett uppdrag som personalansvarig på företaget Lappland Resorts AB.

Med rekryteringen av en personalchef vill Helsingborgs Hamn ytterligare öka satsningen på personalfrågor.
Under de senaste åren har verkställande direktören haft övergripande personalansvar och löpande personalfrågor har hanterats av avdelningschefer.
Nu tar hamnen ett strukturerat grepp om personalfrågor till gagn för hamnens medarbetare, hamnens utveckling och företagets attraktion som arbetsgivare.

– I en kunskapsintensiv verksamhet som hamnen är det viktigt att ta tillvara på all den kompetens som finns och bidra till att utveckla de anställda ännu mer.
Det ska bli roligt att skapa en tydlig personalstruktur och dessutom kunna stötta såväl chefer som medarbetare i det dagliga arbetet.
Samtidigt är det viktigt att också lägga en långsiktig plan för hur personalfunktionen kan stärka företaget och göra arbetsplatsen ännu mer lockande, säger Åsa Solgevik, ny personalchef på Helsingborgs Hamn.

Åsa Solgevik har en gedigen personalutbildning och erfarenhet av personalfrågor som chef på flera större företag och blir nu personalchef vid en av Sveriges största hamnar, med 260 medarbetare.

– För hamnen är det viktigt att stärka vårt företag från insidan. Jämte själva hamnen är förstås medarbetarnas kompetens vår viktigaste tillgång.
Genom att satsa på strategiskt personalarbete utvecklar vi medarbetarna och stärker hamnens konkurrenskraft på en hårt konkurrensutsatt marknad, säger Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn.

För mer information:
Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn, tel 042-10 63 30
Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn, tel 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.