Henric Halvorsen ny chef för Hamn- & terminaldrift i Helsingborgs Hamn

 

Helsingborgs Hamn har fått en ny chef med ansvar för Hamnens hamn- & terminaldrift och dess 180 medarbetare.
Henric har sedan 2011 varit Produktionschef i Helsingborgs Hamn. 

Som ansvarig för Hamn- & terminaldrift blir Henric Halvorsen ansvarig för den personellt största avdelningen i Helsingborgs Hamn.
I takt med att Helsingborgs Hamn fortsätter att stärka sin position ställs allt högre krav på att utveckla hamn- & terminalverksamheten.
I uppdraget ligger att både utveckla verksamheten i såväl hela hamnen i allmänhet som Västhamnen i synnerhet.
Med ökade containervolymer ligger fokus på att optimera containerhanteringen i Västhamnen kommande år för att möta kundernas krav på ökad service och effektivare logistik.

–   Jag känner verksamheten väl eftersom jag arbetet i Helsingborgs Hamn i 7 år.
Min ambition är att Helsingborg ska erbjuda kunderna Sveriges bästa hamnverksamhet.
Vi kommer att fortsätta arbeta med att optimera våra befintliga ytor samtidigt som vi ska kunna öka genomströmningen av gods.
En lockande utmaning, säger Henric Halvorsen, ny Hamn- & terminalchef i Helsingborgs Hamn.

Henric Halvorsen tillträdde tjänsten som chef för Hamn- & terminaldrift i Helsingborgs Hamn den 30 oktober.

Avdelningen för Hamn- & terminaldrift i Helsingborgs Hamn utför bland annat lastning och lossning av fartyg, tåg och lastbilar.
Arbetet är högteknologiskt och merparten av godset transporteras i dag i containrar, vilka i sin tur hanteras med truckar och containerkranar.
Avdelningen hanterar även bulk och styckegods och utför tjänster som stuffing, stripping, okulärbesiktning, tunglyft, tvättning och städning av enheter, elkoppling och temperaturkontroll, lagring i magasin och på kaj, hantering av farligt gods med mera.

För mer information:
Niels Vallø, vd Helsingborgs Hamn, tel 042-10 63 30
Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn, tel 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.