Helsingborgs Hamn utökar säkerheten i samarbete med Räddningstjänsten

Helsingborgs Hamn har den 15 januari 2016 tecknat ett samverkansavtal med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Syftet är att ytterligare förstärka hamnens och Räddningstjänstens beredskap inför och förmåga under eventuella olyckstillbud. Satsningen bidrar till en säkrare hamn.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett gemensamt räddningstjänstförbund för Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. För första gången har Helsingborgs Hamn tecknat ett samverkansavtal med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Ett samarbete som bland annat bidrar till utvecklade beredskaps- och insatsplaner.

– För hamnen är det fördjupade samarbetet ett steg i vidareutvecklandet av vår incidentberedskap. Med ett nära samarbete och ambitiösa utbildningsinsatser av Räddningstjänstens personal förstärks räddningstjänstens och hamnens förmåga att hantera olyckstillbud, säger Per Björnson, säkerhetschef, Helsingborgs Hamn.

Syftet med avtalet är att minska risken för räddningstjänsthändelser och därmed kunna agera med bästa möjliga förutsättningar vid olyckstillbud. Helsingborgs Hamns personal utbildas tillsammans med räddningstjänstens operativa personal i hamnens särskilda förutsättningar och verksamhet. En beredskapsplan utvecklas och i samband med detta en insatsplan.

– Samverkansavtalet är bra både för Räddningstjänsten Skåne Nordväst och hamnen. Vi står båda bättre rustade inför eventuella olyckor. Framöver kan hamnen vila tryggt i att vi är väl utbildade och kunniga om verksamheten och att det finns gedigna rutiner för att förebygga och hantera olyckor snabbt, säger Christer Ängehov, förbundsdirektör Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

När samverkansavtalet trätt i kraft ska gemensamma utbildningar och övningar genomföras såväl inledningsvis som årligen. Helsingborgs Hamn kommer bland annat att utse och utbilda katastrofledare och skadeplatsledare som vid aktiverad beredskapsplan kommer att arbeta med räddningstjänstens räddningsledare och yttre befäl. Detta i syfte att gemensamt förebygga och hantera en eventuellt uppkommen händelse.

För mer information kontakta:
Per Björnson, säkerhetschef, Helsingborgs Hamn per.bjornson@www.port.helsingborg.se, tel. 042 – 10 77 90

Christer Ängehov, förbundsdirektör Räddningstjänsten Skåne Nordväst