Mer frukt! Och mer frukt i container!

– trendspaning på världens största fruktmässa

Återigen fick Helsingborgs Hamn en inblick i det senaste vad gäller innovation, smarta reefer-transporter och trender för tempererat gods när branschen samlades under ett och samma tak på Fruit Logistica i Berlin 6–8 februari.

Den generella tillväxten inom frukt och grönt har ökat med ett par procentenheter och framförallt är det citrusfrukter och hängande frukt så som äpplen, päron och vindruvor m.m. som sticker ut i statistiken. Även bananfrakterna visar tydliga tecken på framfart. För fryst gods är det bland annat fisk och skaldjur som växer snabbt.

– Frukt och grönt blir ett allt större segment och samtidigt fortsätter trenden med ökad containerisering. Många av de äldre fartygen som är ämnade för konventionell hantering står inför stora utmaningar när den maximala svavelhalten för bränsle sänks från dagens 3,5 % till 0,5 % år 2020. Givetvis är även det en bidragande faktor till den ökade användningen av containrar, säger Mark Wieden, Sales Executive Helsingborgs Hamn.

Framtidshantering med Remote Container Management
Mässan bjöd på en hel del innovationer och redan under fjolårets Fruit Logistica presenterade Maersk ett nytt system- RCM, eller ”Remote Container Management”. Teknik som gör det möjligt att under kyltransporten övervaka förhållandena inuti containern ända fram till slutdestination. Spännande teknik som på årets Fruit Logistica visade fin statistik på tjänsten med över 2800 användare.

– Kunderna får på det här sättet en mycket transparent insyn i hela transport-kedjan med individanpassade aviseringar i en app där en virtuell assistent vid namn Captain Peter hjälper till och svarar på frågor. Den här typen av innovationer är mycket intressant även för oss som hamn och inspirerar i hur vi kan jobba med och ta till oss ytterligare förbättringar med hjälp av digitalisering och effektivisering av reeferhanteringen, säger Mark.

Ny service från Chiquita
Under mässans andra dag bjöd Chiquita in till presskonferens där de presenterade en uppdaterad service från Centralamerika till norra Europa. Servicen består av fem nya fartyg och en transittid på ca 16 dagar. Förutom den nya servicen presenterade de en investering i 7 000 nya reefercontainrar, där varje container är 50 % mer energieffektiv än tidigare.

– Glädjande nyheter även för Helsingborgs Hamn eftersom det ger möjligheter för att ta emot och hantera ännu större volymer och säkerställa snabba, säkra och miljövänliga transporter av bananer till den svenska marknaden. Som vanligt var det en intressant mässa och givande att träffa och diskutera framtidens logistik med några av våra största kunder och deras olika experter. Jag ser redan fram mot nästa mässa 2020 avslutar Mark.