Möt kundservice

Som kund till Helsingborgs Hamn har du säkert pratat med någon av dem i telefon. Men vilka är de egentligen? Och vad är de bäst på att hjälpa dig med? På kundservice arbetar Lisa, Catharina, Susanne och Lars och så här ser deras hamndag ut!

Vad gör kundservice?
Precis som namnet antyder så handlar denna avdelning om att ge kunderna service och skapa förutsättningar för ett bra samarbete på en mängd olika sätt. Hit ringer den som behöver hjälp med att stuffa/strippa eller lagra gods och härifrån hanteras alla bokningar som inte har med fartyg eller tåg att göra. Här finns också faktureringen som skapar, hanterar och svarar på alla frågor gällande fakturor och bilagor till dessa. Telefonen går varm dagarna i ända och mailen likaså.

Hur ser arbetsdagen ut?
Alla dagar är olika även om grunden är densamma. Vi tar emot mail, samtal och bokningar samtidigt som vi håller nära kontakt med både säljkåren och vår produktion. Service är det som präglar våra dagar och den nära kontakten med våra kunder skapar stor arbetsglädje där vi får möta en stor variation av utmaningar eftersom vi har många kunder med olika behov.

Cargo service ingår i kundservice, Varför?
Ja, sedan februari 2019 sitter cargo service med oss. Målet var att skapa en bättre översikt och bredare kunskap inom samma avdelning. Att kunna hantera hela kedjan från försäljning till bokning och slutligen fakturering. Och samtidigt göra det enklare för våra kunder att nyttja de synergieffekter som skapas av att vi sitter tillsammans.

När ska man vända sig till er?
För att göra en bokning gällande logistikuppdrag som till exempel vid magasinuppdrag eller omlastningar av gods. För hjälp med fakturor eller frågor gällande VGM. Och självklart hjälper vi också till att lotsa rätt för den som kan få bättre hjälp av en annan avdelning.

Vilken är den vanligaste frågan?
Oftast handlar det om att klargöra frågetecken kring en bokning. Exempelvis: Hur är statusen med min bokning/hur långt har vi kommit med min bokning/var ska godset hämtas eller lämnas/specificera fakturan etc.

Ringa eller maila?
Mail är alltid bra. Men det beror också lite på vad det handlar om, ibland är det bättre att prata. För cargo service är det mest praktiskt med mail eftersom det gör bokningarna och ärendena spårbara efteråt på ett sätt som alltid är bra.

Vad underlättar ert arbete?
Att få rätt information i god tid. Gärna så detaljerad och tydlig som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och nu hoppas vi snart att kunna hantera e-fakturor vilket kommer att underlätta faktureringsarbetet. I stort handlar mycket om systemutveckling och att gå från manuell hantering till digital.

 

Vi som arbetar på kundservice:

Susanne Johansson, kundservice & cargo service
Började i hamnen: för 1,5 år sedan och har varit länge i branschen (sedan 1988) på rederiagenturer och speditionsföretag
Egenskap: bra på att ha många bollar i luften
Fritid: hundar och hundträning

Catharina Andersson, kundservice & cargo service
Började i hamnen: för 1,5 år sedan. Dessförinnan varit länge på Telia bl.a. inom kundtjänst och som värdekundsäljare
Egenskap: effektiv och bra på att få saker gjorda
Fritid: träning

Lars Sandberg, kundservice, huvudfokus på fakturering
Började i hamnen: för 30 år sedan(!). Började först i stuveriet och expeditionen på Skåneterminalen (i gaten som fanns där då), sedan faktureringen
Egenskap: noggrann
Fritid: är gärna ute i naturen

Lisa Josefsson, teamleader kundservice
Började i hamnen: för 5 år sedan och har en bakgrund inom reklam. Logistikbanan började på Lindholm Shipping och därigenom blev det sedan Helsingborgs Hamn
Egenskap: lösningsorienterad
Fritid: hästar