Corona update

The Port of Helsingborg is the largest container port in southern Sweden and handles a large share of Swedish exports and imports. Our focus is on the safety of our employees and to maintain our service to our customers.

It is an extreme situation right now that affects many businesses and citizens, we do not yet know the extent or effects of the pandemic we are in. In the port of Helsingborg, we put the safety of our staff at the highest priority and follow the developments closely. We have continuity plans in place to maintain the service to our customers. Flexibility is the keyword under the current situation in combination with a close dialogue with our customers.

– The Port of Helsingborg is a hub for freights in southern Sweden and we are strong in our role in the supply chain. We work to solve any obstacles and maintain a good service with and for our customers, says Nicklas Romell, CCO at the Port of Helsingborg.

Coronauppdatering

Helsingborgs Hamn är södra Sveriges största containerhamn och hanterar en stor andel av svensk export och import. Vårt fokus är på våra anställdas säkerhet och på att upprätthålla fortsatt service till kunderna. 

Det är en extrem situation just nu och många är väldigt hårt drabbade och vi vet ännu inte omfattningen eller effekterna av den pandemi vi befinner oss i. Vi sätter säkerheten för vår personal högst och följer utvecklingen noga och har kontinuitetsplaner på plats för att upprätthålla servicen mot kunderna. Flexibilitet är ledord under rådande situation i kombination med en nära kunddialog.

– Helsingborgs Hamn är en nod för näringslivet i södra Sverige och vi står starka i vår roll i logistikkedjan. Vi jobbar för att lösa alla eventuella hinder och upprätthålla god service tillsammans med kunderna, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.