​Ny feedertrafik till Helsingborgs Hamn – Välkomna X-Press Feeders

Feedernätverket i Helsingborg fortsätter att förgrena sig. X-Press Feeders adderar Helsingborg på sin världsomspännande karta, en affär som bidrar ytterligare till sömlösa globala transportmöjligheter för regionen och svensk industri.

Genom den nya servicen skapas ett stabilt veckoflöde mellan de utvalda destinationerna som förbättrar förbindelser och skapar möjligheter för kortare transittider för känsligt gods. Servicen har fått namnet ”Denmark Sweden X-Press” och anlöper Helsingborg på onsdagar. Slingan börjar i Hamburg och fortsätter därefter till Frederica, Köpenhamn, Helsingborg, Bremerhaven och slutligen tillbaka till Hamburg.

– Vi är mycket glada att kunna addera Helsingborg till X-Press Feeders befintliga nätverk. Helsingborg har alltid stått högst upp på vår önskelista och nu är vi äntligen på plats, säger Erik Edgren, Liner manager X-Press Feeder, Global Freight Solutions Agency department.

X-Press Feeders bedriver feedertrafik över hela världen och tillhandahåller en flotta på 110 fartyg varav 40 är deras egna. Freight Solutions är agent för X-Press Feederline i Sverige.

 Vi har haft en dialog med X-Press Feeders över tid och nu kom rätt tillfälle för en uppstart med fina utsikter. Vi ser fram mot att utveckla den nya servicen och ser att den har möjligheter att addera volym allteftersom den etableras, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.*

Om X-Press Feeders

X-Press Feeders verkar i Asien, Mellanöstern, Karibien, Centralamerika, Medelhavet och Europa. Som oberoende transportör varken äger eller hyr X-Press Feeders några containrar utan tillhandahåller transporttjänster för containeroperatörer. 2019 hade de en omsättning på 5,6 miljoner TEU.