Fortsatt nöjda kunder i Helsingborgs Hamn

Den nyligen framtagna kundundersökningen visar ett NKI-värde på hela 76 vilket indikerar en mycket hög grad av kundtillfredsställelse i Helsingborgs Hamn. En siffra som blir extra betydelsefull med anledning av den globala händelseutvecklingen under 2020 som medfört stora utmaningar för många aktörer inom transport- och logistikbranschen.

– Oroliga tider kräver en nära dialog och ödmjukhet. Det strävar vi alltid efter men läget har gjort det viktigare än någonsin, vilket gör oss lite extra stolta över resultatet. Undersökningen ger värdefull information om vad vi ska prioritera för att fortsatt utveckla vår affär till den allra bästa i branschen, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Totalt bjöds 109 kunder in till undersökningen, svarsfrekvensen var 44,9 % dvs. 49 svaranden. Sedan 2018 har samma undersökningsmetod använts, vilken är en metod som är anpassad för att kunna se kontinuerliga mätvärden över tid. Kundundersökningen genomförs årligen och innehåller bland annat grunden för ett NKI-värde, ett standardiserat och etablerat mått på nöjdhet, NPS-värde, ett standardiserat och etablerat mått på lojalitet och ett hållbarhetsavsnitt.

En måttstock
Undersökningen är framtagen i samarbete med Origo Group och dess främsta syfte är att fungera som en måttstock i måluppfyllelse, identifiering av förbättringsområden och vilka hållbarhetsaspekter som prioriteras av kunderna i Helsingborgs Hamn. Även NPS-värdet som uppmättes var högt och uppgick till 41%. Det innebär att dessa svarande har givit ett betyg mellan 7-10 (där 10 är högsta betyg) på frågan ”Om du skulle rekommendera Helsingborgs Hamn till någon annan” och därmed faller de in under kategorin ambassadörer.

– Försäljningsarbetet bygger på ett nära och långsiktigt samarbete med kunderna. Tjänsteutbudet anpassas, innovativa samarbetsprojekt drivs och teknisk service utvecklas för att hela tiden förbättra vårt erbjudande. Kvalitet, ledtider och leveranssäkerhet med digitala lösningar, personlig kontakt och kanaler för smidig interaktion är viktiga parametrar i det fortsatta arbetet framåt, säger Nicklas.

Hållbarhetsfokus
Kundernas åsikter har en hög grad av inflytande i Helsingborgs Hamns strategiska hållbarhetsarbete. I 2019 års undersökning fick kunderna 20 hållbarhetsinriktningar att rangordna utifrån relevans. För att smalna av antalet prioriterade aspekter ombads kunderna i 2020 års undersökning istället att rangordna utifrån de aspekter som prioriterades 2019. I topp hamnar: nöjda kunder, infrastruktur – kajer och vägnät samt teknisk utveckling vilket stämmer väl överens med de fokusområden som toppar agendan i Helsingborgs Hamn. Under området teknisk utveckling 2020 lanserades en ny extern webb vilket fick positiv feedback i kundundersökningen.

– Totalt har vi fått ett fint betyg men vi lutar oss inte tillbaka och är nöjda. Det finns alltid saker som kan bli bättre och specifika önskemål. Internt har vi exempelvis precis infört en ny systematik för hur vi ska arbeta med kunders synpunkter och tankar för att komma dem ännu närmare och kunna hitta förbättringar, fortsätter Nicklas.

Om Origo Group
Origo Group är ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag. I över 20 år har de stöttat företag och offentlig sektor med insikter och beslutsunderlag, så även Helsingborgs Hamn sedan 2018.