Stora möjligheter ombord containerfartyg

Containerfartyg är precis som namnet antyder specialiserade på att transportera containrar. Men det finns möjligheter att frakta andra typer av gods ombord fartygen som går långt förbi de standardiserade containerdimensionerna. I Helsingborgs Hamn lyfts stora projektlaster, så kallat breakbulk*, ombord fartygen med en flexibilitet som öppnar dörrar för både varuägare och de rederier som erbjuder globala linjenätverk via Helsingborgs Hamn.

Eimskip, det isländska rederiet som trafikerar Helsingborg varje vecka med direkttrafik till hamnar på Island, Färöarna samt Grönland är flitiga brukare av hamnens breakbulk service. I veckan lastades det bland annat en vågbrytare på 56 ton, en monterad och en omonterad reachstacker samt ett par stora pontoner ombord rederiets fartyg Bruarfoss.

Stora, tunga enheter som till exempel stenkrossar, byggmaskiner och stora insatsdelar för stålindustrin är inte bara möjliga, utan också faktiska exempel på enheter som fraktas till och från Helsingborgs Hamn med Eimskips containerfartyg i dagsläget.

– Genom vårt samarbete med Eimskip har det blivit tydligt att det är fullt möjligt att lasta av och på nästan vad som helst på ett containerfartyg, säger Mark Wieden, Key Account Manager i Helsingborgs Hamn.

Containerfartygens lastmöjligheter är många. Fartygets storlek är naturligtvis avgörande men godset kan i många fall ha väldigt stora dimensioner och vikter. Helsingborgs Hamns mobila kran hanterar flexibelt gods upp till 150 ton jämte STS-kranarna med kapacitet om 50 ton vardera. Och om hamnens kapacitet behöver kompletteras kan specialister likt Jinert anlitas att jobba sida vid sida med hamnens operationella team.

– Eimskip Sveriges huvuduppgift är att transportera gods från Sverige till Island, Färöarna och Grönland. Utöver detta hanterar vi även containrar och projektgods till USA och Kanadas östkust på våra fartyg, berättar Gunnlaugur Grettisson, vd på Eimskip och tillägger:

– Då vi handskas med många olika godstyper som har udda mått och vikt, har vi med hjälp av Helsingborgs Hamns expertis kunnat erbjuda våra kunder en utmärkt service. Vi har länge haft ett pålitligt och gott samarbete med Helsingborgs Hamn och vi ser ljust på vårt framtida arbete tillsammans.

Speciallyft analyseras med säkerhet i fokus

Varje projektlast kräver sin planering. Till skillnad från containerns standardiserade yta och volym kan ett breakbulk-lyft vara både komplicerat och tidigare helt oprövat.

– På grund av specifika krav och storlek för projektlaster så analyserar vi varje enhet och lastning individuellt i tätt samarbete med kunden så att vi kan skräddarsy våra lösningar utifrån kundens unika behov samtidigt som säkerheten under hanteringen är av största vikt, berättar Mark.

Att det blir allt vanligare att frakta breakbulk-gods ombord containerfartyg är ett bra komplement vid sidan om den traditionella containerlasten för rederierna. För varuägaren innebär det att de får tillgång till ett brett utbud av alternativ via hamnen med tillgång till globala marknader. Även hållbarhetsaspekten är en allt viktigare faktor. Att flytta transporter från land till hav är ett bra sätt att minska transportens koldioxidavtryck samtidigt som det kan visa sig vara kostnadseffektivt.

– Allt fler upptäcker möjligheten att frakta breakbulk-gods på containerfartyg där många förfrågningar nu materialiserar sig och blir bokningar. Det är en positiv utveckling och kul att se att vi kan utöka vår kundbas och samarbeten med våra anlöpande rederier med deras breda linjenätverk som finns via Helsingborgs Hamn, avslutar Mark.

* Breakbulk är den fackmannamässiga termen för metoden att transportera varor individuellt istället för i containrar. Det innebär att lasta och lossa varor styckvis, vilket gör det lämpligt för överdimensionerade eller icke-standardiserade laster. Dessa kan även kallas XXL cargo eller OOG, Out of gauge cargo.

För mer information, kontakta:

Mark Wieden, Key Account Manager i Helsingborgs Hamn
Tel: +46 42 10 62 46

Gunnlaugur Grettisson, vd Eimskip Sverige
Tel: +46 21 755 00