Spannmål, olja och RoRo

Sett till bredden av verksamhetsgrenar så är Sydhamnen vår mest mångsidiga hamndel. Här finns flera terminaler för hantering av olika slags gods – en för hantering av olja, en för spannmål och en som hanterar styckegods, RoRo-trafik och projektlaster.

 

Containerfartyg
I Skåneterminalen hanteras RoRo- och viss containertrafik, projektlaster samt all stuffing och stripping. Uppställningsytor för containerhantering har nyligen färdigställts. I Skåneterminalens magasin lagras främst stora mängder tomatpasta i fat, plåt- och pappersrullar samt metaller som aluminium, koppar och bly. Vissa magasin är temperaturreglerade för att möjliggöra lagring av frukt och grönsaker.

 

 

Skåneterminalen har öppet 07.00-16.00 vardagar.
Vid lastning /lossning behöver lastbilar anmälas i gaten senast kl 15.00 vardagar.
All annan tid enligt överenskommelse.

 

Precis som namnet anger så hanterar Spannmålterminalen just spannmål. Själva siloanläggningen i terminalen drivs av Svenska Lantmännen, som via en lossnings-/lastningsanläggning själva hanterar sina fartygslaster. Med en lagringskapacitet på 250 000 ton är terminalen en av de största i sitt slag i norra Europa.

 

Oljeterminalen har tre kajer för tankfartyg. Terminalen används för lossning och lastning av bensin och eldningsolja.