Personalen som tar hand om personalen

Hamnen är idag en maskinintensiv arbetsplats, med allt från datorer till tunga kranar och truckar. Men det krävs kompetens bakom spakar, rattar och tangentbord. På personalavdelningen arbetar de som arbetar med hamnens viktigaste tillgång – vår personal.   

HamnarbetareTruckförare

Runt den 25 i varje månad får de flesta av oss ett lönebesked i brevlådan eller mailen. Och för många är det den bild de har av personalavdelningen. Men arbetet på avdelningen innebär så mycket mer än att se till löner betalas ut i rätt tid. När tjänster ska tillsattas ska de tillsättas av rätt personer, det handlar om att engagera de anställda och ge utrymme för utveckling, att upprätta gemensamma policyer och att hinna med att se till medarbetarna på individnivå.

Länge var det Hamnens VD som också var personalansvarig. Så är det inte längre. Hamnen har nu en personalchef som driver personalfrågorna och för upp dem på ledningsnivå.  Människorna inom företaget är den viktigaste tillgången vi har och vårt fokus ligger på att ta tillvara på den unika kompetens vi har byggt tillsammans genom åren. Vi ser att vi ömsesidigt kan få ut mer av varandra om vi ger utrymme för personlig och professionell utveckling. Det är inget krav att någon medarbetare ska engagera sig i arbetsuppgifter som ligger utanför de som finns specificerade för varje tjänst, men vi vill öppna upp för var och en att kunna påverka, till exempel genom att komma med input och förslag på förbättringar.

Personalavdelningen har mycket på schemat. Lönerna är en sak, att alla personuppgifter och avtal är korrekta en annan. Med drygt 230 anställda blir det en hel del administration att ta tag i varje dag. Lägg dessutom till att sjukfrånvaro ska hanteras och luckor i arbetslag kan behöva fyllas med kort varsel. Kontakten med hamnens övriga avdelningar kan periodvis vara intensiv.

Även nyrekryteringar ligger på avdelningens arbetsbord, men det är inte så ofta vi behöver söka folk. Vi har låg personalomsättning i Hamnen, få slutar före pensionen, och det är ett gott betyg – ett tecken på att många trivs. Det gör å andra sidan att vi ibland står inför större rekryteringar i samband med generationsväxlingar – när många går i pension samma år måste vi anställa nya kompetenta medarbetare. Inom en snar framtid står vi inför en sådan situation och då hoppas vi på att få välkomna många nya medarbetare till Team Hamnen.

Nyfiken på att jobba hos oss? Läs mer på vår jobbsida!»