Tekniska avdelningen ser till att allt fungerar

Hamnen måste fungera – dygnet runt, året runt. Det är inget litet ansvarsområde som vilar på tekniska avdelningens axlar. Med utgångspunkt från verkstäderna på Skåneterminalen har avdelningen hela hamnen som arbetsplats.

VajerSvetsare

Hamnen är en dygnet runt-verksamhet med kunder som förväntar sig att det beställda arbetet ska utföras enligt avtal. Och med det för ögonen måste maskiner, truckar, kranar och färjelägen fungera.  Tekniska avdelningens arbete är med andra ord oerhört viktigt för att t ex stuveriverksamheten ska fungera optimalt.

Utvecklingen har gått kraftigt framåt de senaste åren, inte minst vad gäller den teknik som idag ingår i hamnens maskiner och anläggningar. Hydraulik och elektronik har ökat stort och kranar och truckar har blivit mer datainriktade. Denna utveckling har inneburit att våra truckreparatörer, verkstadsmekaniker och elektriker har byggt upp unik kompetens och specialistkunskaper och utför avancerade service- och reparationsarbeten.

Tekniska avdelningen består av truckverkstaden, mekaniska verkstaden, el-verkstaden och förrådet. På verkstäderna,  eller med utgångspunkt från dem, reparerar och underhåller man hamnens anläggningar, kranar och maskinpark. Varje arbete som utförs dokumenteras. De arbeten som utförs läggs in i hamnens underhållssystem och på så sätt får man värdefull historik om maskinparken och anläggningarna. Samma datasystem används också för reservdelshanteringen i förrådet.

Truck i kranListan över tekniska avdelningens arbetsuppgifter är för lång för att redovisas i sin helhet, men några av de mer centrala uppgifterna är:

Truckverkstaden utför service och reparationer av truckar, dragbilar, lastare och även terminalvagnar. Man byter t ex alla kompletta hjul på maskinerna. Vissa hjul så stora som två meter i diameter och 1000 kg tunga.

El-verkstaden utför underhåll, felsökningar och reparationer på färjelägen och passagerargångar, kranar, kylmagasin och brandlarmsanläggningar. Man sköter el-underhållet i samtliga magasin och på hamnplaner, inklusive alla kylcontaineruttag.

Mekaniska verkstaden utför underhåll, tillsyn och reparationer på färjelägen och passagerarlandgångar, kranar, lastnings- och lossningsanordningar och påkörningsramper till containers. Man gör konstruktionsdetaljer till truckar och dragbilar, reparerar portar och grindar med mera.

Förrådets huvud-, truck- och klädesförråd har hand om inköp, leveranser och utlämning av reservdelar, förnödenheter och kläder.

Utan dessa insatser skulle de andra avdelningarna i Helsingborgs Hamn inte fungera som planerat. Utan avdelningens service av hamnen skulle vi inte kunna ge våra kunder den service de förväntar sig.

Nyfiken på att jobba hos oss? Läs mer på vår jobbsida!»