Nyheter

Uppgradering av PortIt systemet den 26-27 maj

Den 26-27 maj genomför Helsingborgs Hamn en uppgradering av PortIT affärssystem. Med den senaste versionen, PortIt 8, lyfts PortIT till en helt ny generation och vi får ökade möjligeter att skapa nya…

Västhamnen Helsingborg – Projekttävling

Tävlingen är nu under bedömning och tävlingsförslagen från de fyra utvalda teamen finns att se här. Projekttävlingens syfte är att belysa: Möjligheter och begränsningar i en moderniseringsprocess av Västhamnen. Framtida utveckling…

Helsingborgs Hamn AB och Helsingborg stad gör gemensam satsning på världens största kryssningsmässa i USA

Den 12 mars medverkar Helsingborgs Hamn och Helsingborgs stad på mässan Cruise Shipping Miami Convention i amerikanska Miami. Målsättningen är att stärka de internationella rederiernas intresse för Helsingborg som kryssningsdestination. Nytt för…

Ny tågförbindelse mellan Helsingborgs Hamn och Örebro

Helsingborgs Hamns satsningar på nya tågtransporter till och från hamnen vinner nya volymer. Vid månadsskiftet januari/februari inledde tågoperatören TM Rail containertransporter mellan Kombiterminalen i Helsingborg och TM Terminal i Örebro.…

Helsingborgs Hamn överlåter arrendet av Norra hamnens småbåtshamn till Helsingborgs Yacht Club

Helsingborgs Hamn överlåter arrendet av småbåtshamnen i Norra hamnen till medlemmarna i Helsingborgs Yacht Club. Därmed får föreningen fullt inflytande över småbåtshamnen. Beslutet har fattats i samförstånd med Kommunstyrelsen, Mark- och…

Helsingborgs Hamn satsar på ny typ av containertruckar

Helsingborgs Hamn har investerat i fem sk ”grensletruckar” i ett led att bättre utnyttja lagringskapaciteten för containrar. Den för hamnen helt nya trucktypen förväntas fungera mer yteffektivt än dagens reachstackers…