Hamnarbetarförbundet återkallar sympatiåtgärder den 10 mars

Hamnarbetarförbundet har återkallat de nationella sympatiåtgärder som skulle träda i kraft nu på fredag den 10 mars 2017 och som varslats i sympati med spanska hamnarbetare.
Skälet uppges vara att situationen i Spanien har förändrats.
Helsingborgs Hamn berörs alltså inte av någon strejkaktion på fredag.

Vid frågor:
Kontakta Henric Halvorsen, tel: 042-10 48 87