Nyheter - Arkiv för januari, 2012

2012-01-17

Helsingborgs Hamn överlåter arrendet av Norra hamnens småbåtshamn till Helsingborgs Yacht Club

Helsingborgs Hamn överlåter arrendet av småbåtshamnen i Norra hamnen till medlemmarna i Helsingborgs Yacht Club. Därmed får föreningen fullt inflytande över småbåtshamnen. Beslutet har fattats i samförstånd med Kommunstyrelsen, Mark- och Exploateringsenheten och Helsingborgs Yacht Club. Redan vintern 2010 bad Helsingborgs Yacht Club om att få ta över driften av småbåtshamnen. Nu blir det verklighet. HHAB […]

Läs mer