Nyheter

Helsingborgs Hamn överlåter arrendet av Norra hamnens småbåtshamn till Helsingborgs Yacht Club

Helsingborgs Hamn överlåter arrendet av småbåtshamnen i Norra hamnen till medlemmarna i Helsingborgs Yacht Club. Därmed får föreningen fullt inflytande över småbåtshamnen. Beslutet har fattats i samförstånd med Kommunstyrelsen, Mark- och…