HELSINGBORGS HAMN


Containerspecialisten med bred kompetens inom hela logistikflödet. Med vår unika placering i expansiva Öresundsregionen med väl fungerande järnvägsnät och i skärningspunkt mellan två Europavägar ger vi dig flyt i flödena.

Vattentemperaturen i hamnen är 3.8 grader celcius. Information uppdaterad klockan 09:10. Vattenstånd 5 cm. Uppdaterad klockan 09:18. Byvind 2.7 meter per sekund. Vindriktning N.. Medelvind 1.8 meter per sekund. Uppdaterad klockan 09:18.
Vattentemperaturen i hamnen är 3.8 grader celcius. Information uppdaterad klockan 09:10. Vattenstånd 5 cm. Uppdaterad klockan 09:18. Byvind 2.7 meter per sekund. Vindriktning N.. Medelvind 1.8 meter per sekund. Uppdaterad klockan 09:18.

Sydhamnen

Sett till bredden av verksamhetsgrenar så är Sydhamnen vår mest mångsidiga hamndel med flera terminaler för hantering av olika godsslag. Här hanteras RoRo-trafik, spannmål, energiprodukter, magasinering och stuffning och strippning.

Västhamnen

Hamndelen med fokus på containerhantering med tre containerkranar och en mobilkran. Här hanteras årligen runt 275 000 TEU* via sjö och 25 000 TEU via järnväg.
I direkt anslutning till Västhamnen ligger vår kombiterminal som möjliggör tågtransporter hela vägen in i hamnen.

Nordhamnen

Nordhamnen

Nordhamnen är den mest öppna av våra hamnar. Den är direkt synlig och tillgänglig från den centrala stadskärnan runt Knutpunkten – Helsingborgs kombinerade tåg-, buss- och färjeterminal. Verksamheten i hamnen domineras av den intensiva färjetrafiken till och från Helsingör i Danmark.

Helsingborgs Hamn

är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist och en av norra Europas ledande hamnar. Hamnen erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser sju dagar i veckan, året om. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar normalt varje år drygt 7 miljoner passagerare och nära 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund.

Åtta av tio varor kommer via sjövägen till Sverige. Gods transporteras till och från hamnen genom rederier som med linjer via de stora hubbarna i Europa når hela världen.


Med 4 kranar, 68 arbets-maskiner och ett 70-tal terminalvagnar hanterar vi drygt 8 miljoner ton årligen.

Senaste nytt

Hamnöversikt med Sydhamnen i fokus

Dalshult öppnar upp för nya logistikmöjligheter i Helsingborgs Hamn

Efter årsskiftet hittar vi en ny aktör i Sydhamnen, Helsingborgs Hamns mest mångsidiga hamndel. Här finns flera terminaler för hantering av olika godsslag, som Spannmålsterminalen, Energiterminalen och Skåneterminalen. Och det…

Container vessel, Laura Maersk, at the Container Terminal in the Port of Helsingborg.

Grön affär i hamn – Laura Maersk premiäranlöper Helsingborgs Hamn på ny slinga

Den 30 oktober anlöpte containerfartyget Laura Maersk Helsingborgs Hamn. Containerfartyget är det första i sitt slag som drivs på biometanol vilket är en viktig milstolpe för sjöfartens gröna omställning. Det…

En projektlast säkras ombord ett containerfartyg. Varselklädda hamnarbetare, hjälmar och linor.

Stora möjligheter ombord containerfartyg

Containerfartyg är precis som namnet antyder specialiserade på att transportera containrar. Men det finns möjligheter att frakta andra typer av gods ombord fartygen som går långt förbi de standardiserade containerdimensionerna.…

Front på lastbil i terminalmiljö.

Eldrivet containerflöde till Helsingborgs Hamn

Erikssons Åkeri i Tomelilla AB rullade idag in med sin el-lastbil genom Centralgaten i Helsingborgs Hamn. Den elektriska omställningen av transportsektorn har börjat ta fart och Erikssons Åkeri i Tomelilla…

Den 2 oktober slår hamnen om till det operationella terminalsystemet Navis N4

Arbetet med att anpassa och testa hamnens nya TOS (Terminal Operating System) har pågått en längre tid och i oktober tas det nya terminaloperativsystemet i bruk. Nya funktioner utlovas som…

Relativt nya som duo men gamla i gamet

En duo planerar varje dag hamnens övergripande schema för alla anlöpande fartyg och utifrån det säkerställs att personal finns tillgänglig för att utföra uppdraget. Det logistiska pusslet planeras tillsammans med…