HELSINGBORGS HAMN


Containerspecialisten med bred kompetens inom hela logistikflödet. Med vår unika placering i expansiva Öresundsregionen med väl fungerande järnvägsnät och i skärningspunkt mellan två Europavägar ger vi dig flyt i flödena.

Vattentemperaturen i hamnen är 21.3 grader celcius. Information uppdaterad klockan 07:10. Vattenstånd -11 cm. Uppdaterad klockan 07:15. Byvind 10.9 meter per sekund. Vindriktning O.. Medelvind 6.5 meter per sekund. Uppdaterad klockan 07:16.
Vattentemperaturen i hamnen är 21.3 grader celcius. Information uppdaterad klockan 07:10. Vattenstånd -11 cm. Uppdaterad klockan 07:15. Byvind 10.9 meter per sekund. Vindriktning O.. Medelvind 6.5 meter per sekund. Uppdaterad klockan 07:16.

Sydhamnen

Sett till bredden av verksamhetsgrenar så är Sydhamnen vår mest mångsidiga hamndel med flera terminaler för hantering av olika godsslag. Här hanteras RoRo-trafik, spannmål, energiprodukter, magasinering och stuffning och strippning.

Västhamnen

Hamndelen med fokus på containerhantering med tre containerkranar och en mobilkran. Här hanteras årligen runt 270 000 TEU* via sjö och 75 000 TEU via land.
I direkt anslutning till Västhamnen ligger vår kombiterminal som möjliggör tågtransporter hela vägen in i hamnen.

Nordhamnen

Nordhamnen

Nordhamnen är den mest öppna av våra hamnar. Den är direkt synlig och tillgänglig från den centrala stadskärnan runt Knutpunkten – Helsingborgs kombinerade tåg-, buss- och färjeterminal. Verksamheten i hamnen domineras av den intensiva färjetrafiken till och från Helsingör i Danmark.

Helsingborgs Hamn

är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist och en av norra Europas ledande hamnar. Hamnen erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser sju dagar i veckan, året om. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar varje år drygt 7 miljoner passagerare och nära 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund.

Nio av tio varor kommer via sjövägen till Sverige. Gods transporteras till och från hamnen genom rederier som med linjer via de stora hubbarna i Europa når hela världen.


Med 4 kranar, 85 maskiner och ett 70-tal terminalvagnar hanterar vi drygt 8 miljoner ton årligen.

Senaste nytt

Lediga lokaler till uthyrning

Vi har just nu två lager på Sydhamnsgatan 25 ledigt. Totalt 6690 m2 kallager. Vi har även en kontorsfastighet ”Stuverikontoret” på Sydhamnsgatan 24 med cirka 800 m2 kontorsyta i två…

Översiktsvy över Västhamnens containerproduktion med innevarande fartyg

Vägen framåt är elektrifierad

Helsingborgs Hamn har skrivit under det skånska elektrifieringslöftet, ett nationellt regeringsinitiativ för att minska klimatförändringar och tillsammans skapa bättre och hållbarare förutsättningar för transportsektorn genom en omställning till eldrift. Totalt…

Produktionsledare i arbete i Västhamnen

Uppdaterade säkerhetsföreskrifter

Safety First – Säkerhet först!Hamnen är en fantastisk verksamhet men också komplex, riskfylld och ibland farlig. För att minska dessa risker och undvika farliga situationer krävs samarbete och samordning mellan…

El-dragbil framme i Helsingborgs Hamn

Nu är den här, Helsingborgs Hamns och troligen Sveriges första el-dragbil i hamnproduktion. Ytterligare tre eldrivna dragbilar väntas inom kort, fordon med minimal klimatpåverkan, allt i linje med målet att…

Hamnpersonal som står inuti i öppna containrar

Vi söker en vikarierande Ekonomiassistent

Ansökningstiden är passerad – tjänsten är tillsatt. Du kan vara säker. Idag har du använt eller ätit någonting som har passerat Helsingborgs Hamn. Vi är en av Sveriges största färjehamnar,…

Hamnpersonal som står inuti i öppna containrar

Vi söker en serviceorienterad och nyfiken Underhållsmekaniker

Ansökningstiden har gått ut – tjänsten är tillsatt. Du kan vara säker. Idag har du använt eller ätit någonting som har passerat Helsingborgs Hamn. Vi är en av Sveriges största…