HELSINGBORGS HAMN


Containerspecialisten med bred kompetens inom hela logistikflödet. Med vår unika placering i expansiva Öresundsregionen med väl fungerande järnvägsnät och i skärningspunkt mellan två Europavägar ger vi dig flyt i flödena.

Vattentemperaturen i hamnen är 8.0 grader celcius. Information uppdaterad klockan 10:50. Vattenstånd 16 cm. Uppdaterad klockan 10:57. Byvind 5.0 meter per sekund. Vindriktning S.O.. Medelvind 3.5 meter per sekund. Uppdaterad klockan 10:57.
Vattentemperaturen i hamnen är 8.0 grader celcius. Information uppdaterad klockan 10:50. Vattenstånd 16 cm. Uppdaterad klockan 10:57. Byvind 5.0 meter per sekund. Vindriktning S.O.. Medelvind 3.5 meter per sekund. Uppdaterad klockan 10:57.

Sydhamnen

Sett till bredden av verksamhetsgrenar så är Sydhamnen vår mest mångsidiga hamndel med flera terminaler för hantering av olika godsslag. Här hanteras RoRo-trafik, spannmål, energiprodukter, magasinering och stuffning och strippning.

Västhamnen

Hamndelen med fokus på containerhantering med tre containerkranar och en mobilkran. Här hanteras årligen runt 275 000 TEU* via sjö och 25 000 TEU via järnväg.
I direkt anslutning till Västhamnen ligger vår kombiterminal som möjliggör tågtransporter hela vägen in i hamnen.

Nordhamnen

Nordhamnen

Nordhamnen är den mest öppna av våra hamnar. Den är direkt synlig och tillgänglig från den centrala stadskärnan runt Knutpunkten – Helsingborgs kombinerade tåg-, buss- och färjeterminal. Verksamheten i hamnen domineras av den intensiva färjetrafiken till och från Helsingör i Danmark.

Helsingborgs Hamn

är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist och en av norra Europas ledande hamnar. Hamnen erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser sju dagar i veckan, året om. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar normalt varje år drygt 7 miljoner passagerare och nära 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund.

Åtta av tio varor kommer via sjövägen till Sverige. Gods transporteras till och från hamnen genom rederier som med linjer via de stora hubbarna i Europa når hela världen.


Med 4 kranar, 68 arbets-maskiner och ett 70-tal terminalvagnar hanterar vi drygt 8 miljoner ton årligen.

Senaste nytt

Provtagning och geoteknisk undersökning för nya containerhamnen

Från mitten av september till slutet på oktober pågår undersökningar av marken och havsbotten i Sydhamnen och den del av Kemiras område där det finns planer för den nya containerhamnen.…

Helsingborgs Hamn lossar för värme i vinter

Den 22 september kom ett tidigt vintertecken till Helsingborgs Hamn. Det var årets första pelletsfartyg som angjorde kaj 903 i Västhamnen. Denna vinter är det många som oroat sig för…

Lastbilar kör in i hamnen via Centralgaten.

Helsingborgs Hamn rustar för eldrivna lastbilar

Helsingborgs Hamn har fått sex miljoner i bidrag från Energimyndigheten för att tillsammans med Öresundskraft bygga två laddstationer för el-lastbilar vid hamnens Centralgate. Det finns önskemål från flera transportörer som…

Kollage av händelser under hamnens aktiviteter under H22 City Expo

Vilken sommar vi har haft!

Många besök, fullsatta bussturer, nätverkande och lyckade föredrag – det summerar hamnens 35 dagar under H22 City Expo. Efter 35 dagar är containern stängd och skyltarna nerplockade. H22 City Expo…

Kryssningsfartyg från sidan liggande vid kaj i hamn.

Kryssningssäsongen 2022

Kryssningsfartygen är tillbaka i sundet och många väljer att stanna i Helsingborgs Hamn. Kryssningssäsongen 2022 är den bästa på flera år. Fem anlöp under juni till och med augusti, samtliga…

Reachstacker parkerad med reflekterande spegelbild i vattenpöl på marken.

Helsingborgs Hamn lyfter gods mot en hållbar framtid

Helsingborgs Hamn kommer innan årets slut ha en helt elektrisk reachstacker i produktion. Hamnen fortsätter att reducera sin klimatpåverkan och resan att nå de satta hållbarhetsmålen genom köpet av den…