HELSINGBORGS HAMN


Containerspecialisten med bred kompetens inom hela logistikflödet. Med vår unika placering i expansiva Öresundsregionen med väl fungerande järnvägsnät och i skärningspunkt mellan två Europavägar ger vi dig flyt i flödena.

Vattentemperaturen i hamnen är 7.6 grader celcius. Information uppdaterad klockan 21:10. Vattenstånd 18 cm. Uppdaterad klockan 21:12. Byvind 4.2 meter per sekund. Vindriktning O.. Medelvind 2.7 meter per sekund. Uppdaterad klockan 21:15.
Vattentemperaturen i hamnen är 7.6 grader celcius. Information uppdaterad klockan 21:10. Vattenstånd 18 cm. Uppdaterad klockan 21:12. Byvind 4.2 meter per sekund. Vindriktning O.. Medelvind 2.7 meter per sekund. Uppdaterad klockan 21:15.

Sydhamnen

Sett till bredden av verksamhetsgrenar så är Sydhamnen vår mest mångsidiga hamndel med flera terminaler för hantering av olika godsslag. Här hanteras RoRo-trafik, spannmål, energiprodukter, magasinering och stuffning och strippning.

Västhamnen

Hamndelen med fokus på containerhantering med tre containerkranar och en mobilkran. Här hanteras årligen runt 270 000 TEU* via sjö och 75 000 TEU via land.
I direkt anslutning till Västhamnen ligger vår kombiterminal som möjliggör tågtransporter hela vägen in i hamnen.

Nordhamnen

Nordhamnen

Nordhamnen är den mest öppna av våra hamnar. Den är direkt synlig och tillgänglig från den centrala stadskärnan runt Knutpunkten – Helsingborgs kombinerade tåg-, buss- och färjeterminal. Verksamheten i hamnen domineras av den intensiva färjetrafiken till och från Helsingör i Danmark.

Helsingborgs Hamn

är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist och en av norra Europas ledande hamnar. Hamnen erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser sju dagar i veckan, året om. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar varje år drygt 7 miljoner passagerare och nära 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund.

Nio av tio varor kommer via sjövägen till Sverige. Gods transporteras till och från hamnen genom rederier som med linjer via de stora hubbarna i Europa når hela världen.


Med 4 kranar, 85 maskiner och ett 70-tal terminalvagnar hanterar vi drygt 8 miljoner ton årligen.

Senaste nytt

Eldragbil vid laddstation som laddar

El i drivet mot klimatneutral produktion

Alla personfordon i Helsingborgs Hamn har bytts ut till elbilar och skiftet med arbetsfordon har startat på allvar under 2021. Målet är att ha en helt fossilfri produktion 2024 och…

Hav med del av färja i förgrunden och Helsingör i bakgrunden

Världens största batteripack

Två av färjorna som trafikerar sundet mellan Helsingborg och Helsingör har konverterats från konventionell dieseldrift till eldrift från batterier. Nu uppdaterar ForSea batterierna på Tycho Brahe för att både förlänga…

Hamnkapten i Helsingborgs Hamn med skärmar i bakgrunden.

Han ror det nautiska och säkra arbetet i hamn

Som en kapten sitter på sin fartygsbrygga sitter Mikael Hultgren på Helsingborg Port Control (HPC) och koordinerar säkra anlöp till Helsingborgs Hamn. Varje år anlöper mer än 1 100 fartyg…

Containerdepå med staden i bakgrunden

Stabilitet i hamnen trots ostadigt läge globalt

Läget runt om i världen fortsätter vara ansträngt med störningar i de globala gods flödena. Största delen avSveriges utrikeshandel sker sjövägen och i Helsingborgs Hamn har man fokuserat på att…

Dykare med kamera i hav fyllt med små fiskar.

Gränsöverskridande projekt för det marina livet kan bli verklighet

Kuststräckan längs Öresund varit utsatt för ett högt utvecklingstryck i århundraden. Utbyggnad i vattnet har skett på bekostnad av fiskars och annat marint livs naturliga miljöer. ”Levande hav” är ett…

Historisk gammal bild med verksamt ånglok i Helsingborgs Hamn.

Historiska innovationer har tagit oss dit vi är idag

Nästa sommar hägrar H22 City Expo som är en internationell stadsmässa i Helsingborg. ”H22 – the making of a smarter city” är mängder av spännande innovationer som ska ge högre…