HELSINGBORGS HAMN


Containerspecialisten med bred kompetens inom hela logistikflödet. Med vår unika placering i expansiva Öresundsregionen med väl fungerande järnvägsnät och i skärningspunkt mellan två Europavägar ger vi dig flyt i flödena.

Vattentemperaturen i hamnen är 3.9 grader celcius. Information uppdaterad klockan 21:10. Vattenstånd 37 cm. Uppdaterad klockan 21:13. Byvind 4.9 meter per sekund. Vindriktning S.. Medelvind 3.7 meter per sekund. Uppdaterad klockan 21:13.
Vattentemperaturen i hamnen är 3.9 grader celcius. Information uppdaterad klockan 21:10. Vattenstånd 37 cm. Uppdaterad klockan 21:13. Byvind 4.9 meter per sekund. Vindriktning S.. Medelvind 3.7 meter per sekund. Uppdaterad klockan 21:13.

Sydhamnen

Sett till bredden av verksamhetsgrenar så är Sydhamnen vår mest mångsidiga hamndel med flera terminaler för hantering av olika godsslag. Här hanteras RoRo-trafik, spannmål, energiprodukter, magasinering och stuffning och strippning.

Västhamnen

Hamndelen med fokus på containerhantering med tre containerkranar och en mobilkran. Här hanteras årligen runt 270 000 TEU* via sjö och 75 000 TEU via land.
I direkt anslutning till Västhamnen ligger vår kombiterminal som möjliggör tågtransporter hela vägen in i hamnen.

Nordhamnen

Nordhamnen

Nordhamnen är den mest öppna av våra hamnar. Den är direkt synlig och tillgänglig från den centrala stadskärnan runt Knutpunkten – Helsingborgs kombinerade tåg-, buss- och färjeterminal. Verksamheten i hamnen domineras av den intensiva färjetrafiken till och från Helsingör i Danmark.

Helsingborgs Hamn

är en av Sveriges största färjehamnar, en containerspecialist och en av norra Europas ledande hamnar. Hamnen erbjuder rederier, transportörer och speditörer en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser sju dagar i veckan, året om. Färjor mellan Helsingborg och Helsingör transporterar varje år drygt 7 miljoner passagerare och nära 2 miljoner fordon över ett av världens mest trafikerade sund.

Nio av tio varor kommer via sjövägen till Sverige. Gods transporteras till och från hamnen genom rederier som med linjer via de stora hubbarna i Europa når hela världen.


Med 4 kranar, 85 maskiner och ett 70-tal terminalvagnar hanterar vi drygt 8 miljoner ton årligen.

Senaste nytt

Containerfartyg anlöper Västhamnen i Helsingborgs Hamn

Volymrekord för Helsingborgs Hamn

Nu visar 2021 siffror att containervolymerna överträffar rekordåret 2019s volymer. Den totala volymen gods sjöledes ökade med över 300 tusen ton och antal TEU* ökade med 1000 enheter inom containersegmentet.…

Vy hamninlopp inrehamnen. Färjor, hamn och stadsmiljo, hav, solnedgång.

Klimatsatsningar och relationsstärkande arbete summerar 2021

Det globala logistikläget har under hela 2021 varit ansträngt med fartyg och godsflöden ur balans. Trots detta har volymerna ökat genom Helsingborgs Hamn under året och investeringarna i ny, smart…

Eldragbil vid laddstation som laddar

Win-win för miljö och ekonomi

Oprövad mark med Sveriges fyra första serietillverkade eldrivna terminaltraktorer har överträffat Helsingborgs Hamns förväntningar. De eldrivna fordonen som drar containrar genom hamnens terminaler införskaffades med ett tydligt hållbarhetsmål men har,…

elledning, skymning, mörk himmel

Effektiv elfördelning i ny mottagarstation

Bygglovet är beviljat och spaden sätts snart i marken! Helsingborgs Hamn utökar infrastrukturen som ska ge mer energi till hamnens hållbarhetsarbete för en fossilfri produktion. Övergången till eldrivna person- och…

Fartyg lossas av kran med skopa vid hamnkaj.

Ett tydligt vintertecken har anlöpt hamnen

Den 25 november kom ett säkert vintertecken till Helsingborgs Hamn. Det var årets första pelletsfartyg som angjorde kaj 903 i Västhamnen. Pelletssäsongen är ett årligt inslag i hamnens hantering från…

Containerfartyg vid kaj, containrar, kran, hamnterminal.

Förlängt samarbete säkrar logistikservice

Helsingborgs Hamn och isländska Eimskip har skrivit ett nytt avtal på ytterligare fem år. Eimskips rutter går mellan hamnar i Europa via Island och vidare till Kanada och norra USA.…