Finsk ståltillverkare börjar trafikera Helsingborgs Hamn

Den finska ståltillverkaren Outokumpu kommer via rederierna Langh Ship och Österströms att börja trafikera Helsingborgs Hamn varannan måndag med start  den 14 februari.
Lasten består av en ofarlig avfallsprodukt, ett metallpulver, som levereras till företaget Befesa ScanDust i Landskrona för förädling.
Den förädlade produkten levereras därefter i retur till Outokumpu.

– Varannan måndag kommer totalt ca 100 containrar att hanteras, vilket innebär en årsvolym på ca 2 500 containrar. Langh Ship lossar halva volymen på sin sydgående service, och Österströms lastar samma volym nordgående, säger Kjell-Åke Ranft, försäljningschef vid Helsingborgs Hamn.

Metallpulvret är en biprodukt vid framställning av rostfritt stål och kommer från Outokumpus fabrik i Torneå.
Tidigare har det transporterats på järnväg till Landskrona, men nu väljer Outokumpu att skicka godset sjöledes.

– Det är ett sätt att öka leveranssäkerheten och utnyttja lastutrymme på fraktlinjer där Outokumpu, Langh Ship och Österströms redan samarbetar, säger Stefan Järkås vid Swedish Maritime AB, som är linjens svenska agent.

Outokumpu är en av norra Europas största tillverkare av rostfritt stål och har sitt säte i Finland liksom rederiet Lang Ship. Österströms är ett svenskt rederi med ett 30-tal   fartyg anpassade för industrigods.

– Etableringen innebär ytterligare ett tillskott av enheter på containersidan, vilket stärker tillväxten och Helsingborgs Hamns position som containerspecialist och en av Sveriges bästa hamnar, säger Kjell-Åke Ranft.

För mer information:
Kjell-Åke Ranft, försäljningschef Helsingborgs Hamn, 042 10 63 41 eller 070-663 63 41
Andréas Eriksson, informations- och marknadschef Helsingborgs Hamn, tel 042 10 62 33 eller 0705 20 62 33
Stefan Järkås, Swedish Maritime AB, 0704-26 02 10