Positiv bild av Helsingborg bland kryssningsrederier

Närheten till stadskärnan och den välkomnande atmosfären är två av Helsingborgs främsta tillgångar som kryssningsdestination.
Det visar en rapport som Turismens utredningsinstitut, TUI, har gjort på uppdrag av Helsingborgs Hamn.
I undersökningen har representanter från 15 internationella kryssningsrederier tillfrågats om vad som är viktigt när de väljer hamnar och hur de upplever marknadsföringen. Den totala bilden är mycket positiv.

– Enligt kryssningsarrangörerna kan Helsingborg erbjuda högkvalitativa utflykter och aktiviteter med fokus på kultur och historia.
Det glädjer oss eftersom det är en del av stadens signum, säger Monica Frisk, Turism, PR och Utveckling vid Helsingborgs stad.

Helsingborg har valt att sälja in sig som en stad där besökarna kan få en annorlunda och trevlig vistelse i kontrast till de traditionella dagsbesöken i storstäderna.
I marknadsföringen ingår kampanjen Mr and Mrs Smith, där ett fiktivt amerikanskt par, Fay och John Smith, skickar vykort hem och berättar om sina upplevelser i Helsingborg med omnejd.
Merparten av kryssningsarrangörerna tycker att kampanjen är ett bra och annorlunda sätt att visa på vad som finns att göra i regionen.

– Marknadsföringen upplevs som proaktiv och kreativ med välpaketerade erbjudanden.
Det är förstås väldigt positivt och går helt i linje med vår målsättning om att bli en av norra Europas mest intressanta kryssningsdestinationer, säger Andréas Eriksson, marknads- och informationschef vid Helsingborgs Hamn.

Som styrkor angav de tillfrågade i undersökningen informationen inför anlöp, hamnens närhet till stadskärnan, varmt välkomnande såväl i hamn som bland stadens invånare, historiska sevärdheter, kulturella upplevelser, en ren och vacker stad samt en stad perfekt att vandra i.
Enda svagheterna var bristen på tysktalande guider och att de största fartygen måste ankra en bit ut från hamnen.

– Alla var dock nöjda med sina upplevelser, skulle gärna återvända och utan tvekan rekommendera andra att anlöpa och besöka Helsingborg, säger Andréas Eriksson.

Helsingborg betraktas som en ”filler port” som inkluderas i rutter med mer kända kryssningsdestinationer som St Petersburg och Köpenhamn.
Vilka ”filler ports” som ska ingå i en kryssningsrutt varierar under säsongen eller från år till år för att passa in i det övriga destinationsutbudet eller för att erbjuda något annorlunda eller oväntat.

– Eftersom vi ännu inte är en given kryssningsdestination, gäller det att ytterligare öka kännedomen om Helsingborg bland kryssningsresenärer.
Vi behöver också kommunicera vår prismässiga konkurrenskraft tydligare, säger Monica Frisk.

För mer information besök Cruise Helsingborg eller kontakta:
Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn AB
tel 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.

Monica Frisk, Turism, PR och Utveckling, Helsingborgs stad
tel 042-10 53 04 eller 0703-36 53 04