Rekordartad volymökning i Helsingborgs Hamn

Det går bra för Helsingborgs Hamn.
Mycket bra, till och med, och betydligt bättre än förväntat.
Enhetsstatistiken för helåret 2010 visar att tillväxten slår det mesta i hamnens moderna historia.
Antalet containrar ökade med 32,9 procent och Ro-Ro-volymerna i ton räknat med 55,9 procent jämfört med föregående å
r.

– Utvecklingen har överträffat både marknadens utsikter och våra egna prognoser.
Vår bedömning är att den positiva utvecklingen håller i sig även under 2011, även om procenttalen kanske inte blir riktigt lika höga, säger Jo Kristian Okstad, vd för Helsingborgs Hamn.

Förklaringen till volymökningarna är dels en uppgång i världskonjunkturen, dels att hamnen har lyckats attrahera ett antal viktiga kunder genom ett aktivt marknads- och försäljningsarbete.

– Vårt erbjudande och våra tjänster är det som gör att kunder väljer oss framför andra svenska hamnar.
Vi vill vara våra kunders bästa affärspartner genom en hög servicenivå, effektivitet och flexibilitet, säger Jo Kristian Okstad.

Bland de nya etableringarna finns daglig Ro-Ro-trafiken till och från Travemünde samt samarbetet med två nya feederoperatörer.

– Vi behåller vår position som containerspecialist och en av Sveriges bästa hamnar.
Genom att Ro-Ro-trafiken har återuppstått på allvar, har vi också lyckats breddat segmenten, säger Jo Kristian Okstad.

Antalet volymer har ökat kraftigt även när det gäller hamnens järnvägstransporter.
Förra året hanterades 36,8 procent fler containrar i hamnens combiterminal, som sammanbinder sjö- och landtransporter, jämfört med 2009.

Även på HH-leden kan en förbättring skönjas.
Antalet lastbilar har ökat med 2,9 procent och även om antalet personbilar och passagerare har gått ner något, finns det en stor framtidstro.

Tillsammans med Scandlines har Helsingborgs Hamn under 2010 genomfört en förändring av färjelägena vid Knutpunkten så att alla färjorna nu ankommer och avgår härifrån.

– Scandlines har från och med årsskiftet infört 15-minuterstrafik.
Vår förhoppning är att den förbättrade servicen som erbjuds i kombination med en stärkt svensk krona, ska öka trafiken över sundet, säger Jo Kristian Okstad.

För mer information:
Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn, tel 042-10 63 30
Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn, tel 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.